Palmuöljydiesel korvattava ympäristöystävällisellä vaihtoehdolla

24.11.2016

Valtuustossa

Aloite palmuöljyn korvaamiseksi ympäristöystävällisellä vaihtoehdolla

– 11.2.2009


Helsingin kaupungin
liikennelaitos HKL ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV kokeilevat
yhteistyössä Neste Oilin kanssa palmuöljyn käyttöä bussiliikenteessä. 
Kokeilu on herättänyt voimakasta kritiikkiä siinä käytetyn biodieselin
raaka-aineen takia.

Palmuöljyn tuotanto on
laajentanut sademetsien tuhoamista. Hallitustenvälisen kansainvälisen
ilmastopaneelin mukaan sademetsien raivaaminen aiheuttaa noin viidenneksen
maailman ilmastopäästöistä.  Palmuöljyn tuotantoon Kaakkois-Aasiassa
liittyy myös vakavia sosiaalisia ongelmia ja ihmisoikeuksien loukkauksia, kun
viljelmien tieltä tuhotaan kyliä, alkuperäiskansoja häädetään asuinalueiltaan
ja plantaaseilla käytetään lapsityövoimaa.

Palmuöljydieselin käyttö
bussiliikenteessä ei vastaa joukkoliikenteen kehittämiselle Helsingissä ja
YTV:ssä asetettuja ilmasto- ja ympäristötavoitteita. Se ei vastaa myöskään
maailmanlaajuisia sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen
tavoitteita. Esimerkiksi VTT on selvittänyt liikenteen biopolttoaineiden
valmistamista kaasutuslaitoksella, jossa eri biomassoista tehdään
synteesikaasua, josta voidaan edelleen valmistaa muun muassa
dieselpolttoaineita.

Edellä esitetyn
perusteella esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla
Helsingin ja pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä luovutaan palmuöljydieselin
käytöstä ja selvitetään mahdollisuudet ryhtyä käyttämään sen sijaan
kotimaisista biomassoista tai biojätteistä valmistettua biopolttoaineitta tai
biokaasua. Samalla ehdotamme, että selvitetään mahdollisuudet perustaa
Helsingin Energialle biokaasulaitos.

Yrjö Hakanen + 47 valtuutettua kaikista valtuustoryhmistä (eli valtuutettujen enemmistö)

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »