Palmuöljydieselistä syytä luopua

8.9.2010

 

Kaupunginhallituksen vastaus palmuöljydieselin käytöstä luopumista koskevaan aloitteeseeni on parantunut, kun se laitettiin uuteen valmisteluun. Asiaa ei enää tarkastella vain bussiliikenteen välittömien päästöjen vaan myös palmuöljytuotannon epäsuorien kehitysmaiden maankäyttöön liittyvien vaikutusten kannalta.

Globaalin vastuun näkökulmasta Helsingin ei pidä tyytyä vain odottelemaan Euroopan unionin ohjeita. Helsinki voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että ruokakasveja ei käytetä polttoaineiden tuotantoon. Kaupunki voi asettaa etusijalle muista kuin ruokakasveista valmistetut biopolttoaineet. Samalla se voi edistää myös kotimaista biokaasun ja biodieselin tuotantoa biomassasta ja jätteistä. Siksi kannatan Emma Karin esittämää pontta. Kannatan myös valtuutettu Wallgrenin pontta.

Tähän palmuöljydieselin käyttöä koskevaan kysymykseen liittyy myös toinen periaatteellisesti tärkeä kysymys ja se koskee kunnallista demokratiaa. Tämä aloite jätettiin jo vuoden 2009 alussa. Kaupunki olisi voinut omalta osaltaan tehdä tästä linjauksia jo ennen Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän perustamista. Jostain syytä valmisteluissa haluttiin kuitenkin edetä hitaasti. Ja nyt vedotaan siihen, että päätöksenteko kuuluu kuntayhtymälle.

Kuka käyttää päätösvaltaa Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymässä? Sen hallinnossa on Helsingin kaupungin edustajilla yksinään ratkaiseva äänivalta. He ovat runsas viikko sitten päättäneet kilpailutukselle kriteerit, jotka polttoaineiden osalta jopa suosivat Neste Oilin palmuöljydieseliä tai ainakin sivuuttavan tuotantoketjun kokonaisvaikutusten arvioimisen.

Pidän tätä menettelyä valtuuston hyväksymään strategiaohjelmaan kirjattujen konsernijohtamisen linjausten vastaisena. Kysynkin apulaiskaupunginjohtaja Saurilta, miksi kaupungin edustajat HSL:n hallituksessa sivuuttivat kilpailutuksen kriteereissä ympäristövaikutusten kokonaisvaltaisen tarkastelun, globaalin vastuun ja valtuuston enemmistön hyväksymät tavoitteet ympäristöystävällisemmästä vaihtoehdosta. – Oma kysymyksensä on sitten se, miksi jotkut poliittiset ryhmät toimivat eri tavoin täällä valtuustossa ja HSL:n hallinnoassa.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »