Paloheinän Golf Oy ja Helsinkipuisto

20.6.2007


Kannatan valtuutettu Helistön esitystä tämän Paloheinän golfkentän laajentamiseen liittyvän kaavaesityksen hylkäämisestä.

Golfkentän laajentamisen keskeiseksi perusteluksi on esitetty se, että nykyinen kenttä toimii liian pienessä tilassa. Jos tällainen perustelu hyväksytään, voi kysyä, mitä jää jäljelle Keskuspuistosta ja Helsinkipuistosta? Keskuspuiston ja helsinkipuiston laidoilla on paljon muitakin toimintoja ja yrittäjiä, joilla on omista lähtökohdistaan perusteluja toiminnan laajentamiseen Keskuspuistoon ja Helsinkipuistoon.

On puhuttu myös nykyisen kentän turvallisuusongelmista. Ne johtuvat siitä, että kenttä on sijoitettu alun perin väärään paikkaan, jossa ei ole tilaa suositusten mukaiselle kentälle. Voi kysyä, eikö kaupungin viranomaisilla ole ollut asiantuntemusta golfkentän turvallisuusnormien suhteen vai miksi on annettu perustaa 9 reiän rata liian pienelle alueelle.

Turvallisuusongelmat voidaan ratkaista vähentämällä kentän reikien määrää. Jos yrittäjä haluaa suuremman golfkentän, sille pitää etsiä paikka muualta kuin kaikille helsinkiläisille tarkoitetulta virkistysalueelta. Lisäksi tässä on kyse valtakunnallisesti arvokkaasta kulttuurimaisemasta.

Pidän virheellisenä kaupunginhallituksen lähtökohtaa, jonka mukaan tällä alueella pitää voida kehittää myös golfkentän kaltaista toimintaa. Kyseisen alueen arvo on nimenomaan sen luonnossa, kulttuurimaisemassa ja kaikille vapaasti, maksutta tarjolla olevissa ulkoilumahdollisuuksissa.

Olen käynyt tutustumassa alueeseen. Esitetty kenttä muuttaisi esimerkiksi Mombergintieksi kutsutun kävelyreitin luonteen ja siltä Haltialan suuntaan avautuvan maiseman osaksi golfkentän aluetta, jonka halki pitäisi ilmeisesti kulkea turva-aitojen välissä.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »