Palvelusetelit eriarvoistavat ja yksityistävät palveluja

25.8.2010

Tämä ehdotus kokeilusta tähtää palveluseteleiden käytön nopeaan laajentamiseen. Samaan aikaan kaupungin omia palveluja alibudjetoidaan ja karsitaan. Kyse on näin askeleesta kohti palvelujen lisääntyvää yksityistämistä ja eriarvoistumista.

Se näkyy ehdotuksessa monella tavalla. Kaupunginhallituksen esityksessä todetaan, että se ei halua valtuuston vahvistavan sosiaalilautakunnan esittämiä reunaehtoja, joka koskevat muun muassa hintoja, omavastuita ja kaupungin oman tuotannon kehittämistä. Tässä suhteessa esitys poikkeaa myös palveluseteleiden käyttöä selvittäneen työryhmän esityksestä, jonka mukaan valtuuston tulee päättää linjauksista muun muassa setelin arvon määrittämiselle. Terveyslautakunta ei esitä edes hintakattoa palveluille ja omavastuille.

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että lautakunnat tekevät esitykset palvelusetelijärjestelmän vakiinnuttamisesta jo ”hyvissä ajoin ennen palvelusetelikokeilujen päättymistä” ensi keväänä! – Eli kyse ei ole kokeilusta vaan päänavauksesta laajemmalle seteleiden käyttöönotolle.

Palvelusetelit vahvistavat kahden kerroksen mallia. Ne, joilla on maksukykyä ja jotka pärjäävät muutenkin, hyötyvät. Vähävaraisten mahdollisuuksia kaventavat muun muassa omavastuuosuudet, joita esimerkiksi sairausvakuutus ei korvaa. On myös vaara, että tässä esitetty setelien käyttöönotto murentaa vaikeavammaisten subjektiivista oikeutta riittävän pätevyyden omaavaan avustajaan.

Kokemukset esimerkiksi hammashuollossa käytetyistä palvelusetelin kaltaisista maksusitoumuksista osoittavat, että palvelusetelit tulevat kaupungin omaa toimintaa kalliimmaksi. Terveyskeskukselta tänään saamieni – suuntaa antavien – tietojen mukaan ostopalvelukäyntien hinta oli viime vuonna keskimäärin 137 euroa, kun kaupungin omissa palveluissa hinta oli 116 euroa.

Esitetty kokeilu liittyy hallituksen ja Sitran tavoitteisiin laajentaa yksityisiä markkinoita julkisten palvelujen kehittämisen kustannuksella. Hallitus ajaa tätä linjaa myös budjettiesityksellään, joka pienentää käytännössä valtion osuutta kuntien palvelujen rahoituksessa.

Kyse on ennen muuta siitä, panostammeko kaikille helsinkiläisille, tuloista riippumatta, tarjolla olevien palvelujen kehittämiseen – vai suunnataanko osa niihin tarvittavista rahoista yksityisiin palveluihin, jotka tulevat kasvavien kalliimmaksi käyttäjille ja myös kaupungille?

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä vastustaa tätä ehdotusta palveluseteleiden kokeilusta ja sen tavoitteita seteleiden käytön laajentamisesta. Ehdotan, että valtuusto hylkää esityksen.

(Tätä hylkäysehdotusta kannatti Lilli Autti, se torjuttiin ja kokeilu hyväksyttiin äänin 77 – 3.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »