Palvelusetelit lisäävät eriarvoisuutta

28.8.2013

Täällä valtuustossa käytiin kevään lopulla kriittinen keskustelu palveluseteleiden käytön vakinaistamisesta ja laajentamisesta. Muun muassa valtuutettu Arajärvi piti palveluseteleitä esimerkkinä yksityistämisestä, jossa yhteiskunnan tuen ohjaaminen hyvätuloisille heikentää kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien palveluja ja myös mahdollisuuksia kehittää kunnan omaa palvelutoimintaa.

Nyt käsittelyssä oleva sote-viraston johtosäännön muutos antaa palveluseteleiden käytön laajentamisessa sote-lautakunnalle käytännössä täysin vapaat kädet. Samalla sote-viraston päällikkö saa valtuudet päättää, millaisia vaatimuksia palveluseteleillä palveluja tarjoaville yrityksille asetetaan.
Jos tämä johtosääntö hyväksytään, ei voidaan palvelusetelien käyttöä laajentaa vaikka miten paljon sote-virastossa ilman, että kaupunginvaltuustolla on asiaan mitään sanavaltaa.

Palvelusetelillä voi tietysti saada hyvää palvelua, jos on rahaa maksaa myös setelin edellyttämä omarahoitusosuus. Omarahoitusosuus voi olla jopa satoja euroja kuukaudessa, vaikkapa palveluasumisessa. Tämä asettaa hyvätuloiset muita parempaan asemaan tilanteessa, jossa kaupunki samaan aikaan karsii omien sote-palvelujen resursseja. Sillä tarjotaan hyväosaisille ohituskaista palveluihin, joita muut voivat joutua odottamaan kuukausia.
Esitän, että valtuusto hylkää esitetyn johtosäännön muutoksen.

(Muut valtuustoryhmät hyväksyivät palvelusetelien käytön laajentamisen, SKP:n ja Helsinki-listojen hylkäysesitys ei saanut kannatusta sote-palvelujen osalta.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »