Perloksen lopettaminen

15.1.2007

Perloksen lopettaminen osoitus tarpeesta laittaa pääomaliikkeet kuriin

 
Uutiset Perloksen toiminnan lopettamisesta Pohjois-Karjalassa kertovat tarpeesta laittaa pääomaliikkeet kuriin ja parantaa työntekijöiden irtisanomissuojaa. Perloksen työntekijät joutuvat maksamaan Nokian ja sen alihankkijoiden omistajien yhä ahneemmasta voitontavoittelusta.
 
Pohjois-Karjala on muutenkin joutunut kärsimään politiikasta, jonka seurauksena Suomessa on yli kymmenen vuoden talouskasvun jälkeen edelleen noin 200 000 työtöntä enemmän kuin ennen 90-luvun alun lamaa. Suurin osa hallituksen kehumista uusista työpaikoista on huonosti palkattuja pätkätöitä.

Työttömyyden ja pätkätöiden syyt ovat poliittisia ja rakenteellisia. Ne liittyvät pörssitalouden voitontavoitteluun, uuden teknologian käyttöönoton tapoihin, EU:n politiikkaan ja talouden maailmanlaajuiseen kehitykseen. Talouden kasvukaan ei tuo entiseen tapaan lisää työpaikkoja.

SKP vaatii pääomaliikkeiden mielivallan rajoittamista. Työsuhdeturvaa on parannettava kieltämällä voittoa tekevissä yrityksissä taloudellisista ja tuotannollisista syistä tapahtuvat irtisanomiset ja korjaamalla tilanne, jossa irtisanominen on Suomessa työnantajille muita EU-maita halvempaa.
 
Valtion ja kuntien on laajennettava teollista ja palvelutoimintaansa uusien työpaikkojen lisäämiseksi. Hallituksen on tehtävä heti erityisohjelma Pohjois-Karjalan jo ennestäänkin suuren työttömyyden vähentämiseksi ja korvaavien työpaikkojen luomiseksi. Myös mahdollisuuksia ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen on parannettava.
 
Samalla Perloksen tapaus osoittaa, miten välttämätöntä on kehittää ammattiyhdistysliikkeen kansainvälistä yhteistoimintaa. Työnantajien pyrkimyksille kilpailuttaa eri maiden työntekijöitä siitä, kuka tekee halvimmalla on laitettava sulku työväenliikkeen yhteisvoimin.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »