Peruskoulun toisen luokan oppilaiden iltapäiväkerhopaikkoja järjestettävä riittävästi

8.6.2016

Nyt kevään lopulla on helsinkiläisten peruskoulun toiselle luokalle menevien lasten vanhemmille tullut ilmoitus siitä, että noin 1 000 lasta jää syksyn alkaessa ilman iltapäiväkerhopaikkaa. Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää itse tai hankkia iltapäivätoimintaa, jota tarjotaan ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä, edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä ja edistää osallisuutta. Sillä on erityisen tärkeä merkitys kun lasten vanhemmat ovat töissä ja 8-vuotias lapsi on liian pieni jätettäväksi yksin koulun jälkeen.

Peräti tuhannen paikan puuttuminen iltapäivätoiminnasta ei ole voinut selvitä kaupungille vasta nyt kesän alkaessa. Vailla iltapäiväkerhopaikkaa jäävien lasten vanhemmille ilmoitus tulee nyt kohtuuttoman myöhään.

Esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy kiireellisiin toimiin kaupungin omien tai esimerkiksi järjestöiltä hankittavien iltapäiväkerhopaikkojen lisäämiseksi peruskoulujen syyslukukauden alkuun mennessä. Kesäaika ei saa olla este sille, että kaupunki tekee vielä kaiken mahdollisen lasten hyvinvoinnin ja tasa-arvoisen aseman turvaamiseksi. Samalla esitämme, että jatkossa turvataan iltapäiväkerhopaikkojen riittävyys ja tiedotetaan niistä ajoissa lasten vanhemmille.

Yrjö Hakanen ja 15 muuta valtuutettua kaikista valtuustoryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »