Perustuslakivaliokunta: Sote uusiksi

29.6.2017

Perustuslakivaliokunta vaatii tänään julkistetussa lausunnossaan hallitusta laittamaan uusiksi sote-lakiesitykset. Perustuslain mukaisten kansalaisten perusoikeuksien, riittävien ja yhdenvertaisten palvelujen takaamiseksi tarvitaan koko lakipaketin perinpohjaista muuttamista. Se, että perustuslakivaliokunta joutuu taas kerran torjumaan sote-esitykset, on kova epäluottamuslause Sipilän hallitukselle ja sen edeltäjille. Se osoittaa, että hallitusten sote-esitysten valmisteluja ovat hallinneet muut tavoitteet kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen parantaminen ja yhdenvertaisten palvelujen saannin turvaaminen.

Valiokunta toteaa, että hallituksen esittämä palvelujen yhtiöittämispakko ja kielto maakunnalle tuottaa itse palveluja ovat perustuslain vastaisia. Nopea aikataulu vaarantaa yhdenvertaiset, toimivat ja riittävät sote-palvelut. Erityisesti sosiaalipalveluihin liittyvät yksityistämisesitykset on valiokunnan mukaan arvioitava uudelleen, koska julkisia hallintotehtäviä ei voi siirtää muille kuin viranomaisille. Myös asiakasseteleitä ja henkilökohtaista budjetointia koskevia esityksiä on korjattava. Valinnanvapauslakiin liittyy ongelmia, joita ei valiokunnan mukaan voi korjata eduskunnassa vaan ne vaativat valtioneuvostolta uuden korjatun esityksen.

Maakuntalaki voidaan sen sijaan valiokunnan mukaan hyväksyä pienemmin korjauksia, mutta sekin on syytä tehdä yhteydessä muuhun, muutettavaan lakipakettiin koska kyse on kokonaisuudesta.  Valiokunta edellyttää, että maakuntien ohjaus perustuu kaikilta osin selvästi lakiin.

Valiokunnan esittämät muutokset ovat niin laajoja ja merkittäviä, että sote-lakiesitykset on tehtävä perinpohjin uusiksi. Tämä tarkoittaa, että niistä on järjestettävä uusi kuuleminen, jossa mm. kunnat voivat lausua uusista ehdotuksista kantansa, katsoo valiokunta. Itse korostaisin lisäksi tarvetta käydä esityksistä avointa kansalaiskeskustelua ja tarvetta kuulla asiantuntijoina myös näiden palvelujen työntekijöitä.

Vaikka valiokunta on muuten varsin kriittisesti arvioinut hallituksen esittämää uudistusta, se on jostain syystä valmis hyväksymään kaikkien sote-palvelujen järjestämisvastuun siirtämisen kunnilta maakunnille. Tällaista mallia, jossa kaikki perustason sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään maakuntatasolle, ei ole toteutettu missään muualla maailmassa. Perustuslakivaliokunta ei ole myöskään arvioinut laajemmin sitä, miten palvelujen riittävät resurssit pitää turvata.

Nyt tarvitaan kunnollista keskustelua vaihtoehdoista. SKP on alusta alkaen esittänyt toisenlaista mallia, jossa perustason palvelut ovat pääosin kuntien itse tuottamia lähipalveluja, julkisia palveluja ei yhtiöitetä eikä muuteta kauppatavaraksi, etenkin perustason palvelujen resursseja lisätään ja maakunnan järjestettäväksi kootaa erikoistason palvelut, kuten erikoissairaanhoito, ja nykyinen hajanainen aluehallinto.  Lisäksi tarvitaan kansalaisten perusoikeuksien ja lähidemokratian vahvistamista.

Nämä ovat ensikommentteja, joita kirjoittelen samalla kun kuuntelen perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuutta.  Valiokunnan 79-sivun lausunto ja siihen liittyvät asiantuntijalausunnot aion lukea vielä huolella.

Lisää ainestoa keskusteluun vaihtoehdoista löytyy maaliskuun alussa ilmestyneestä pamfletista ”Asukkaiden vai yhtiöiden valta? Sote- ja maakuntauudistus puntarissa”, jonka toimitin ja TA-Tieto Oy julkaisi.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »