Poliittista syrjintää pääkaupunkiseudun yhteistyössä

10.12.2008Pääkaupunkiseudun yhteistyön laajeneminen korostaa tarvetta
kehittää myös seutuyhteistyölle demokraattinen hallinto.

Pääkaupunkiseudulla tarvitaan vaaleilla valittava
seutuvaltuusto, jonka alaisuuteen keskitettäisiin nykyinen hajanainen ja
epädemokraattinen pääkaupunkiseudun hallinto ja jolla olisi myös lautakuntia
vastaavat poliittiset valmisteluelimet. Tämä olisi demokraattisempi malli kuin
pääkaupunkiseudun kuntien yhdistäminen, jossa valta karkaa entistä etäämmäs
asukkaista.

Viime aikoina julkisuudessa markkinoituun ideaan Helsingin
ja Vantaan yhdistämisestä liittyy demokratiavajeen lisäksi toinen iso ongelma.
Se on pääkaupunkiseudun sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen voimistuva
eriytyminen. Espoo ja Kauniainen kehittyisivät omaan suuntaansa. Vaarana on
myös asukkaiden lähipalvelujen jääminen jalkoihin.

Nyt käsittelyssä oleva esitys pääkaupunkiseudun kaupunkien
yhteistyösopimukseksi perustuu lähtökohtaan, jonka mukaan kaikkia äänestäjiä ja
kaikkia valtuustoryhmiä ei tarvitse ottaa huomioon pääkaupunkiseudun
yhteistyötä koskevassa päätöksenteossa. Tässä on nähty oikein vaivaa sellaisen
ääniosuuden ja jäsenten määrittelyyn, joka tarkoittaa käytännössä yhden
valtuustossa olevan puolueen, SKP:n ja lisäksi eräiden sitoutumattomien sivuuttamista
päätöksenteossa.

Tällaisella neuvottelukunnan jäsenmäärän rajaamisella ei ole
mitään tekemistä päätöksenteon tehokkuuden tms kanssa – varsinkin kun
neuvottelukuntaan valitaan myös suuri joukko virkamiehiä. Esitys ei vastaa
myöskään vaalien mukaista suhteellisuutta, vain osa neuvottelukunnan jäsenistä
valitaan suhteellisuuden mukaan. Tässä on kyse lähinnä yhteen ryhmään
kohdistuvasta poliittisesta syrjinnästä.

Esitän, että valtuusto päättää palauttaa yhteistyösopimuksen
uudelleen valmisteltavaksi siten, että pääkaupunkiseudun neuvottelukunnassa
turvataan kaikkien valtuustoryhmien edustus.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »