Pormestareista ökypalkkainen eliitti Helsinkiin?

10.12.2016

Helsinkiin kuntavaalien jälkeen valittavista pormestareista on tulossa törkeän kovapalkkaista eliittiä. Pormestarille esitetään peräti 14 000 euron kuukausipalkkaa ja apulaispormestareille 10 000 euroa kuukaudessa.

Vihreiden ajamassa pormestarimallissa valtuusto valitsee keskuudestaan vaalikaudeksi kerrallaan pormestarin, joka johtaa kaupunginhallitusta. Apulaispormestarit puolestaan johtavat neljää toimialalautakuntaa.

Nykyisin kaupunginhallituksen puheenjohtaja saa kustakin kokouksesta maksettavan 385 euron palkkion lisäksi vuotuisen 10 450 euron palkkion ja 3 480 euron kulukorvauksen. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat saavat 295 euron kokouspalkkioiden lisäksi vuotuisen 6 970 euron palkkion ja 1 750 euron kulukorvaukset. Näiden päälle tulevat vielä kaupunginvaltuuston kokouspalkkiot. Isojen lautakuntien puheenjohtajille maksetaan 155 euron kokouspalkkio.

Seuraavalla vaalikaudella kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokonaispalkka olisi esityksen mukaan vuodessa muhkeat 168 000 euroa. Siihen sisältyy myös autoetu. Palkka on noin 5,5-kertaa enemmän kuin nykyisen kaupunginhallituksen puheenjohtajat palkkiot ja kulukorvaukset. Apulaispormestarien vuosipalkka autoetuineen olisi 120 000 euroa.

Ei perusteita huippupalkoille

Pormestarille esitettyä törkeän isoa palkkaa ei voi perustella vastaavalla vastuun ja työmäärän kasvulla.

Uuden hallintosäännön mukaan pormestari johtaa kaupunginhallitusta, seuraa keskushallinnon ja siihen kuuluvien liikelaitosten toimintaa, vastaa kuntalaisten osallisuuden ja vuorovaikutuksen toteutumisesta, vastaa kaupungin edunvalvonnasta ja edustamisesta jne. Apulaispormestarit puolestaan seuraavat omaa toimialaansa ja vastaavat osallisuuden toteutumisesta ja edunvalvonnasta toimialalla. Mutta vastuu asioiden valmistelusta, esittelystä ja toimeenpanosta säilyy edelleen virkamiehillä: kansliapääliköllä ja neljällä toimialajohtajalla. Lisäksi puolet kaupungin johtamiseen tähän asti kuuluneista tehtävistä on sote-uudistuksen ja yhtiöittämisten myötä siirtymässä ja osin jo siirtynyt muualle.

Jo nykyinen kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkkioiden ja kulukorvausten taso ylittää useimpien palkansaajien tulot. Pormestareille esitetty palkkataso onkin täysin kohtuuton. Se ylittää roimasti esimerkiksi Suomen pääministerin ja ministereiden palkkiot.

Pormestareiden palkkoja ei ole vielä päätetty, kyse on vasta kaupunginhallituksen jaostolle tehdystä ehdotuksesta. Jos kaupunginvaltuustossa on yhtään tolkkua, ökypalkat torjutaan. Se, että järjettömän korkeita palkkoja koskeva ehdotus on päässyt näin pitkälle, kertoo kuitenkin siitä, miten pahasti kaupungin johdossa on irtaantunnuttu tavallisten helsinkiläisten todellisuudesta ja samaistuttu toinen toisilleen huippupalkkoja junailevaan eliittiin.
Pormestarimallista äänestettiin valtuustossa

Pohjaa esitykselle huippupalkoista luotiin jo silloin kun valtuusto hyväksyi uuden johtamisjärjestelmän periaatelinjaukset. Niihin sisältyi lähtökohta siitä, että pormestareiden palkkataso vertautuu kaupungin johtavien virkamiesten palkkatasoon. Sen jälkeen kaupunginhallitus päätti laittaa kansliapäällikön paikan hakuun 14 000 euron kuukausipalkalla. Näin samat poliittiset ryhmät, jotka tavoittelevat pormestarien paikkoja pohjustivat pormestareille huippupalkat.

Kaupunginvaltuustossa pormestarimallin ja uuden hallintosäännön hyväksyivät kaikki muut valtuustoryhmät paitsi SKP ja Helsinki-listat ja sitoutumaton René Hursti. Kokoomuksen, vihreiden ja demareiden sopimat linjaukset hyväksyivät myös Vasemmistoliitto ja muut kaupunginhallituksen ryhmät kun niille luvattiin rahaa ”kaupunginhallituksen ryhmien tasavertaisten toimintaedellytysten turvaamiseksi”. Näillä rahoilla kokoomus osti tuen sille, että suurin osa lautakunnista ja johtokunnista lakkautettiin.
Esitys ökypalkoista hylättävä

Pormestareille esitetyt huippupalkat jakavat valtuuston eliitin etuoikeuksia nauttivaan sisäpiiriin ja muihin, rivivaltuutettuihin. Demokratian kannalta esityksen logiikka on nurinkurinen: pienelle sisäpiirille maksetaan valtavaa palkkaa ikään kuin muiden valtuutettujen ja lautakuntien jäsenten ei tarvitsisi käyttää aikaa kokouksiin valmistautumisessa, seurata palvelujen ja hallinnon toimintaa, paneutua asioihin ja esityksiin, olla yhteydessä kuntalaisiin ja kantaa vastuuta päätöksenteosta.

Kaupunginhallitukselle valmisteltu esitys pormestarien palkoista pitää hylätä kohtuuttomana ja demokratian kannalta vahingollisena. Samalla on syytä arvioida uudelleen koko idea siitä, että vaaleilla valitut valtuutetut jaetaan kahteen tai kolmeen kastiin: huippupalkkaiseen pormestarieliittiin, isot palkkiot saaviin kaupunginhallituksen jäseniin ja rivivaltuutettuihin. Pormestareiden ja muiden valtuutettujen pitää olla asukkaita varten, ymmärtää heidän arkeaan ja elää samaa todellisuutta tavallisten helsinkiläisten kanssa.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »