Postistako mallia Helsingin strategiajohtamiseen?

21.1.2020

 

Pormestari Jan Vapaavuori jatkaa Helsingin kaupungin suunnittelua ja johtamista koskevan vallan keskittämistä alaisuuteensa kaupunginkansliaan. Tällä kertaa on kyse uudesta strategiajohtajan vakanssista, jota hoitamaan on tänään valittu Markus Kühn 10 500 euron kuukausipalkalla.

Hämmästyttävintä on se, millaisilla ansioilla Kühn tehtävään valittiin. Hän on toiminut Postin strategiajohtajana, joka on vastannut ”konsernin strategiasta, liiketoimintaportfolion kehittämisestä ja yrityssuunnittelusta”. Sitä ennen hän oli Postin paketti- ja logistiikkapalvelujen liiketoiminnan kehitysjohtaja. – Harvassa yhtiössä on strategian ja liiketoiminnan kehittäminen epäonnistunut viime vuosina niin pahasti kuin Postissa.

Onko Helsingin strategisessa johtamisessa siis meriittinä sellaisen strategian ja liiketoiminnan johtaminen, jolla julkiset postipalvelut ajettiin kerta kaikkiaan surkeaan tilaan ja yhtiön voittoja pyrittiin kasvattamaan heikentämällä rajusti työehtoja?

Paneutumista julkisten palvelujen kehittämiseen ja demokraattiseen paikallishallintoon eivät kuvaa Markus Kühnin aiemmatkaan työtehtävät: pääkonsultti Cap Gemini Consulting -yhtiössä (joka on erikoistunut hoitamaan muun muassa ulkoistamisia), julkishallinnon konsultointipalvelujen johtajana Tieto Finland Oy:ssä (joka tunnetaan lukuisista epäonnistumista niin Helsingin kuin muidenkin julkisten palvelujen tietotekniikkahankkeissa) sekä prosessi- ja teknologiakonsulttina Deloitte-konsulttiyhtiössä (joka on yksi kansainvälisen verovälttelyn arkkitehdeistä).

Voi kysyä, miksi Helsingin johto hakee mallia strategiajohtamiseen nimenomaan yritysmaailmasta – ja vieläpä sen kyseenalaisimmista kokemuksista – eikä asukkaiden osallistumiseen, julkisiin palveluihin, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen, kaupungin työntekijöiden tietotaitoon sekä kunnalliseen itsehallintoon nojaavista mahdollisuuksista?

Markus Kühn valittiin Helsingin strategiajohtajaksi kaupunginhallituksen yksimielisellä päätöksellä. – Mitä se kertoo kaupunginhallituksen arvoista?

 

(Artikkelin kuva Sakari Röyskö/Helsingin kaupunki)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »