Presidenttiehdokkaiden torjuttava kutsu Naton taistelujoukkojen harjoituksiin

23.12.2005


Julkisuuteen tulleet tiedot Naton aikeista kutsua Suomi mukaan Naton nopean toiminnan joukkojen harjoituksiin osoittaa, että kriisinhallintalaki uhkaa viedä Suomen mukaan USA:n johtamiin imperialistisiin sotatoimiin. Presidenttiehdokkaiden ja hallituksen on tehtävä selväksi, että Suomi ei lähetä joukkoja näihin Naton taistelujoukkojen harjoituksiin.

Valmistelut Suomen kytkemiseksi mukaan Naton taistelujoukkojen toimintaan antavat entistä enemmän aihetta haudata koko kriisinhallintalakiesitys. On pidettävä kiinni YK:n peruskirjan mukaisesti siitä, että Suomi osallistuu vain YK:n rauhanturvatoimintaan tai sellaisiin operaatioihin, joilla on YK:n turvallisuusneuvoston valtuutus.

Kriisinhallintalaki haudattava

Eduskunnan käsittelyyn uudelleen presidentinvaalien jälkeen tulossa olevan kriisinhallintalain mukaan suomalaisia joukkoja voitaisiin lähettää myös ilman YK:n valtuutusta tapahtuviin ”EU:n taikka muun kansainvälisen järjestön tai maaryhmän” sotilaallisiin operaatioihin. Tiedot Naton valmistelemasta kutsusta nopean toiminnan taistelujoukkojen harjoituksiin vahvistavat oikeaksi epäilyt, että Suomea yritetään kriisinhallintalailla kytkeä entistä tiiviimmin USA:n johtaman sotilasliitto Naton toimintaan.

Kriisinhallintalain suurimmat ongelmat eivät koskekaan tasavallan presidentin, hallituksen ja eduskunnan päätösvaltasuhteita. Suurin ongelma on aikomus osallistua EU:n ja Naton taistelujoukkoihin, joita aiotaan käyttää ilman YK:n valtuutusta tapahtuviin sotilaallisiin interventioihin maailmalla.

Sotilaallinen tunkeutuminen muihin maihin ilman YK:n valtuutusta on kansainvälisen oikeuden vastaista laitonta sotaa, tapahtuupa joukkojen lähettäminen eduskunnan, hallituksen tai presidentin päätöksellä. Koko kriisinhallintalaki pitääkin haudata kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan vastaisena.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »