Puhe Euroopan vasemmiston kongresissa

4.12.2010

Puhe Euroopan vasemmiston kongressissa

Olimme mukana syyskuun 29.päivänä ammattiyhdistysliikkeen eurooppalaisen toimintapäivän mielenosoituksissa Euroopan unionin ja hallitusten harjoittamaa työpaikkojen, eläkkeiden ja julkisten palvelujen leikkaamista vastaan. Meillä Suomessakin järjestettiin mielenosoituksia, joihin kommunistien, muiden vasemmistolaisten ja Kriittisen ay-verkoston aktiivisuuden tuloksena saatiin mukaan myös suurin ammatillinen keskusjärjestö SAK. Tätä eurooppalaista kamppailua on välttämätöntä jatkaa ja laajentaa.

Hallitusten ajamat yhä kovemmat sosiaaliset leikkaukset ja maittemme alistaminen yhä tiukemmin Euroopan unionin uusliberalistiseen komentoon on vain pahentanut kriisiä. Tämä kriisi ei johdu työläisten palkoista, eläkkeistä eikä julkisista palveluista. Kyse on finanssijohtoisen kapitalistisen järjestelmän kriisistä. Se, miten pankit ja suursijoittajat voivat pelata kokonaisten kansojen kohtaloilla, kertoo myös demokratian kriisistä. Samalla tähän kriisien vyyhteen liittyvät energiakriisi, ympäristökriisi, teknologian murrokset ja merkittävät muutokset kansainvälisissä voimasuhteissa.

Kriisi vaatii meitä voimistamaan toimintaa työtätekevien ihmisten oikeuksien puolustamiseksi tässä ja nyt, esimerkiksi minimipalkkojen ja perusturvan puolesta. Samalla se korostaa tarvetta avata näköaloja radikaalisti toisenlaiselle kehitykselle. On nostettava keskustelujen ja kamppailujen kohteeksi myös valta- ja omistussuhteet, vaihtoehto pääoman vallalle ja nykyiselle tuhoisalle kehityksen mallille. On nostettava esille marxilainen analyysi ja sosialismin perspektiivi.

Laajat lakot ja mielenosoitukset Kreikassa, Ranskassa, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Islannissa ja juuri muutama päivä sitten Irlannissa ovat rohkaisevia esimerkkejä siitä, että euroeliitin ja pankkiherrojen politiikkaan ei tarvitse alistua.

Tämän kamppailun jatkaminen ja laajentaminen on iso haaste Euroopan vasemmistolle. Ratkaiseva muutoksen voima kasvaa yhteiskunnallisissa liikkeissä ja luokkataisteluissa työpaikoilla, asuinalueilla, oppilaitoksissa ja joukkoliikkeissä. Siksi myös Euroopan vasemmiston yhteisen toiminnan tehokkaammassa järjestämisessä ja koordinoimisessa on kyse ennen muuta siitä, miten laajasti meidän puolueittemme jäsenet ovat kussakin maassa mukana tässä toiminnassa. Sitä ei voi tehdä ylhäältä päin. Puolueittemme jäsenten aktiivisuuteen perustuva yhteistyö on haaste myös Euroopan vasemmiston ay-aktiivien verkoston, naisverkoston, Transformin ja muiden verkostojen toiminnan kehittämiselle.

Tässä on kyse myös Euroopan vasemmiston luonteesta sosialistien, kommunistien ja punavihreiden puolueiden verkostona ja yhteisenä toimintana. Suomen kommunistisessa puolueessa toivomme tämän yhteistyön laajenevan vähitellen koko Euroopan kattavaksi. Yleiseurooppalaisen yhteistyön merkitystä korostavat monet tekijät: esimerkiksi sosiaalisen polkumyynnin torjuminen, ympäristökysymykset, rauhan ja aseidenriisunnan edistäminen sekä maahanmuuttajavastaisuuden ja äärioikeiston torjuminen.

Nykyinen kriisi on yhä kansainvälisemmin toimivan kapitalismin kriisi. Sen kärjistyminen uhkaa koko ihmiskunnan tulevaisuutta. Vastaavasti meidän toimintamme on osa kansainvälistä kapitalismin ja imperialismin vastaista kamppailua kaikenlaisesta riistosta ja alistamisesta vapaan kehityksen, uudenlaisen sivilisaation puolesta. Latinalaisen Amerikan vasemmiston saavutukset ovat tässä rohkaiseva esimerkki. Koko kansainvälisen kehityksen kannalta on yhä suurempi merkitys sillä, mukautuvatko Kiinan, Intian, Brasilian ja Etelä-Afrikan kaltaiset kehittyvät taloudet globaalin kapitalismin pelisääntöihin vai avaavatko ne tietä toisenlaiselle kehitykselle.

Näillä muutamilla ajatuksilla tuon teille samalla terveiset pohjoisesta. Meillä Suomessa puhaltavat nyt kylmät viimat – enkä tarkoita vain talven pakkasia. Pohjoismaista hyvinvointimallia ajetaan askel askeleelta alas ja yksityistetään. Tyytymättömyys hallituksen politiikkaan ja myös aiemmissa hallituksissa mukana olleisiin puolueisiin on kanavoitunut oikeistopopulistisen puolueen kannatuksen kasvuun ja myös maahanmuuttajavastaisuuteen.

Tämä on haaste vasemmistolaisten ja punavihreiden voimien kokoamiseen. Uskon, että yhteistyö Euroopan vasemmiston puitteissa antaa siihen lisää mahdollisuuksia ja näköaloja. Tälle kongressille esitetty Poliittinen toimintaohjelma tarjoaa sille hyvän pohjan. Suomen kommunistisen puolueen edustajat kannattavat toimintaohjelman hyväksymistä.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »