Puhe Pakilan työväentalon virtuaalisessa vappujuhlassa

1.5.2021

 

Hyvää vappua toverit ja ystävät,

Koronapandemia on tuonut maailmanlaajuisen kehityksen ongelmat arkeemme, ”iholle” ja suorastaan ”ihon alle”. Samalla vapun suuri ajatus työväen kansainvälisyydestä ja kansainvälisestä solidaarisuudesta on yhä selvemmin ihmisten hyvinvoinnin ja koko ihmiskunnan tulevaisuuden avain.

Tappavan viruksen uhka vaatii asettamaan yhteiset edut yksityisen voitontavoittelun edelle. Kukaan ei ole turvassa ennen kuin hoidot ja rokotteet ovat kaikkien saatavilla. Pandemia hiljensi puheet julkisten terveyspalvelujen leikkaamisesta ja yksityistämisestä. Mutta vielä pitää vaatia kovemmin terveydenhuollon resurssien lisäämistä, työntekijöiden palkkauksen parantamista ja köyhien maiden auttamista pandemian torjumisessa.

Oikeus terveyteen kuuluu jokaiselle. Siksi on järkyttävää, että Suomenkin hallitus on mukana rikkaiden maiden rintamassa torjumassa covid-19 rokotteiden vapauttamista suurten lääkeyhtiöiden patenteista. Samalla kun vastustamme lääketeollisuuden voitontavoittelua ihmisten terveyden kustannuksella, esimerkiksi osallistumalla sitä koskevaan eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen, vaadimme käynnistämään uudelleen valtion rokotetuotannon myös Suomessa.

Pandemioiden uhkia ei torjuta vain rokotteilla ja lääkkeillä. Pandemian juuret ovat talouden kehityksessä, joka on puristanut luonnon yhä ahtaammalle. Tarvitaan perusteellinen muutos talouden ja luonnon välisissä suhteissa. Talouden ekologisen rakennemuutoksen tarvetta korostavat myös ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden nopea köyhtyminen. Ja rakennemuutoksella on kiire.

*****

Pandemia heitti kerralla sivuun valtioiden tiukan menokurin. Aasian ohella jopa Yhdysvallat elvyttää massiivisilla tukipaketeilla, joiden rahoittamiseksi se kiristää rikkaiden ja suuryhtiöiden verotusta. Eurooppa on jälkijunassa ja suuri osa koronatuista valuu vanhoja rakenteita ylläpitäville pankeille ja pörssiyhtiöille.

Suomessa äskeinen hallituskriisi antoi esimakua siitä, että edessä on ankara taistelu koronakriisin laskujen maksamisesta. Työmarkkinoilla Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden työnantajaliitot avaavat jo tietä työehtosopimusten yleissitovuuden murentamiselle.

Vaatimuksilla paluusta valtiontalouden menokehyksiin, joihin Sanna Marinin hallituskin sitoutui ohjelmassaan, pyritään selvästi tekemään tyhjäksi muun muassa sote-palvelujen hoitajamitoitusta, koulutusta ja pienten eläkkeiden nostamista koskevat lupaukset. Sote-uudistus puolestaan uhkaa karsia lähipalveluja ja palvelujen rahoitusta monissa kaupungeissa, mm. Helsingissä.

Vasemmisto ei ole koskaan menestynyt hallituksessa ilman ay- ja kansalaisliikkeiden ulkoparlamentaarista painostusta. Eikä ammattiyhdistysliike torju työnantajien hyökkäystä vain kabineteissa. Koronarajoitusten toivottavasti vähitellen helpottaessa onkin syytä koota joukkovoimaa, jolla työväki on ennenkin etujaan puolustanut.

*****

Helsingin kaupunki on keskellä koronakriisiä tehnyt viime vuodelta jättimäisen 500 miljoonan euron ylijäämän, kaupungin liikelaitokset ja yhtiöt mukaan lukien vieläkin enemmän. Samaan aikaan potilasjonoissa on kymmeniä tuhansia, työttömyys on kasvanut vuodessa 60 prosenttia, nuorisotyöttömyys kaksinkertaistunut ja koulujen väliset erot oppimistuloksissa vastaavat jo kahden vuoden opintoja.

Helsingin valtuustossa on vihreiden ja vasemmiston enemmistö. Sen sijaan, että ohjaisi ylijäämistä rahaa palvelujen alibudjetoinnin korjaamiseen, se on tyytynyt lupaamaan vain koronasta aiheutuvien lisämenojen kattamista osalla toimialoista. Sijoittaja- ja grynderivetoinen kaupunkisuunnittelu jyrää viheralueita ja kulttuuriympäristöjä. Kilpailuttaminen aiotaan ulottaa raideliikenteeseen ja sitä varten valmistellaan HKL:n yhtiöittämistä ja pilkkomista.

Me helsinkiläiset kommunistit olemme mukana kokoamassa kuntavaaleihin puolueisiin sitoutumatonta Asukkaiden Helsinki -yhteislistaa. Listalla on asukas- ja ympäristöliikkeiden aktiiveja ja toimijoita yli puoluerajojen. Puolustamme lähiluontoa, lähipalveluja, lähidemokratiaa ja tasa-arvoa. Tähän yhteislista kutsuu mukaan jokaista, joka haluaa muuttaa Helsingin suuntaa ihmisen ja luonnon hyväksi.

*****

Maailman sotilasmenot kasvoivat viime vuonna ja kohosivat yli 1 640 miljardiin euroon. Sanna Marinin hallitus aikoo osaltaan vauhdittaa tätä mieletöntä tuhlausta hävittäjähankinnalla, joka kasvattaa Suomen sotilasmenoja yli 50 prosentilla.

Aseilla ei torjuta todellisia turvallisuusuhkia, kuten ilmastonmuutos, pandemiat ja työttömyys. Sen hallituskin tietää. Kyse on halusta sitoa Suomi Naton tavoitteisiin ja asejärjestelmiin. Turvallisuuden militarisoiminen näkyy myös EU:ssa, jossa Suomenkin hallitus on hyväksynyt aseteollisuuden lobbaaman ns. puolustusrahaston perustamisen vastoin EU-sopimuksia.

Me kommunistit vetoamme hallituspuolueisiin, vielä on mahdollisuus arvioida uudelleen hävittäjähankinnat ja ohjata rahaa aseteollisuuden sijasta ilmastotekoihin, terveydenhuoltoon ja muihin julkisiin palveluihin.

*****

Viime viikkoina on Helsingin Sanomien johdolla käynnistetty erikoista keskustelua ”taistolaisuudesta”. Varmaan on sattuma, että SKP:n ja sosialistisen opiskelijaliikkeen vaiheista ilmestyi pari kirjaa peräjälkeen vapun edellä. Riittäähän näissä vaiheissa paljon kiinnostavaa, kriittistä ja meille myös itsekriittistä tutkittavaa. Mutta miksi vuosia jatkuneen ”taistolaisteeman” käsittelylle on taas annettu poikkeuksellisen paljon palstatilaa?

Halutaanko tämän päivän nuoria ja tyytymättömiä varoittaa nousemasta taisteluun radikaalien muutosten aikaansaamiseksi? Pyritäänkö ikivanhoilla Venäjä-uhkakuvilla pohjustamaan liittymistä uuteen kylmään sotaan ”läntisten arvojen puolesta”?

Kun kommunistinen liike kiinnostaa, voimme Bertolt Brechtin Oppimisen ylistyksen sanoin vastata: älä usko kuulopuheisiin, ota selvää. Kommunistinen puolue on tänäänkin talouden ja vallan rakenteisiin menevien radikaalien uudistusten puolue. Haluamme tulojen ja varallisuuden oikeudenmukaisempaa jakamista. Meille rauha ei ole varustautumista sotaan. Haluamme ilmastonmuutoksen sijaan systeemin muutosta. Haluamme yhteistoimintaa tulevaisuuden pelastamiseksi myös lapsille ja lastenlapsille.

Siksi sanomme tänäkin vappuna: kaikkien maiden työläiset, liittykää yhteen!

 

(Tässä linkki puheen videotallenteeseen Pakilan työväentalollta)

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »