Puheenvuoro kunta- ja palvelurakenteen muutoshankkeesta

26.10.2005


SKP:n ja asukaslistan valtuustoryhmä ehdotti tätä kuulemistilaisuutta kunta- ja palvelurakenteen muutoshankkeesta. Se, että valtuutetuille ei anneta mahdollisuutta osallistua keskusteluun, kuvaa yleisemminkin tapaa, jolla hanketta ajetaan ylhäältä päin, kovalla kiireellä ja kuntalaisia kuulematta. SKP:n ja asukaslistan ryhmä vastustaa tällaista hanketta.

Kuntien palvelujen suurimmat ongelmat eivät liity palvelujen rakenteisiin eivätkä kuntajakoon. Suurin syy ongelmiin on kuntien rahoituksen leikkaaminen samaan aikaan kun palvelujen tarpeet ovat kasvaneet. Valtiovalta on leikannut kuntien rahoitusta 90-luvun alun jälkeen vuositasolla laskettuna viisi miljardia euroa. Tämä on tehty yhtä aikaa kun kansantuote kasvaa ja rahaa riittää rikkaita suosiviin verohelpotuksiin.

Valtiolle kertyy tänä vuonna 3,5 miljardia ennakoitua suurempi budjettiylijäämä. Se voitaisiin käyttää kunnilta leikattujen valtionosuuksien palauttamiseen, jos palvelujen laatua, saatavuutta ja henkilöstön asemaa halutaan todella parantaa. Kysynkin ministeri Manniselta, paljonko hallitus on valmis palauttamaan kunnilta riistämistään miljardeista euroista kuntien palvelujen kehittämiseen?

Ministeri Mannisen esittelemän hankkeen keskeisenä tavoitteena on palvelujen keskittäminen suurempiin yksiköihin. Selvitysten mukaan suuret yksiköt ovat kuitenkin lähes poikkeuksetta kalliimpia ja tehottomampia, kuten pääkaupunkiseudulta valitettavankin hyvin tiedämme. Yksipuolisen suuruuden ekonomian sijasta palvelujen kehittämisen lähtökohdaksi pitääkin ottaa kuntalaisten tarpeet ja vaikutusmahdollisuudet. Tässä on kyse myös perustuslaissa vahvistettujen perusoikeuksista, joita ei saa alistaa kilpailuttamisen kautta kaupallisille intresseille. Tätä korostavat myös EU:n kilpailulakien ongelmat, jotka ministeri Manninen sivuutti kokonaan esittäessään tilaaja-tuottaja –mallin, kilpailuttamisen ja yksityistämisen laajentamista.

SKP:n ja asukaslistan mielestä kunta- ja palvelurakenteen muutoshankkeessa on kyse niin suurista kuntien palveluja ja itsehallintoa koskevista ratkaisuista, että ministeriön 15.helmikuuta mennessä hankkeesta pyytämä lausunto tulee käsitellä kaupunginvaltuustossa. Mielestämme valtuuston tulee viitoittaa myös linja, jonka pohjalta kaupungin edustajat ottavat asiaan kantaa pääkaupunkiseudun kuntien neuvottelukunnassa.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »