Puheenvuoro PAM:n liittokokouksessa

2.6.2015

Puheenvuoro ammattiliito PAMin liittokokouksessa

Nouseeko Suomi leikkaamalla työttömiltä, opiskelijoilta, lapsiperheiltä, eläkeläisiltä ja sairailta? Me kaikki täällä tiedämme: Ei nouse, tällainen politiikka vain pahentaa ongelmia. Työttömyysturvan heikentäminen, opintotuen ja koulutuksen heikentäminen, eläkeiän nostaminen ja kuntien palvelujen vähentäminen eivät tuo työtä vaan työttömyyttä.

”Yhteiskuntasopimuksella” hallitus yrittää saada ammattiyhdistysliikkeen polvilleen, sopimaan työajan pidentämisestä ja palkkojen alentamisesta. – Tai leimata ay-liike syypääksi uusista leikkauksista.

Samalla ”yhteiskuntasopimuksella” pyritään sitomaan työväenliike oikeistolaisiin tavoitteisiin hintakilpailukyvyn vahvistamisesta eli yritysten voittojen kasvattamisesta. Kyse on miljardien tulonsiirrosta palkansaajilta pääomalle. Ja tätä ajetaan tilanteessa, jossa kapitalistit rohmuavat yritysten tuloksesta osinkoina suuremman osan kuin koskaan. Yritysten tulokset valuvat keinotteluun sen sijaan että ne ohjattaisiin reaaliseen talouteen, jossa työ luo hyvinvointia ja uutta jaettavaa.

Viikonloppuna järjestettiin Brysselissä Belgian historian laajin ammattiyhdistysliikkeen mielenosoitus ja Pariisissa iso eurooppalaisen vasemmiston, ammattiyhdistysliikkeen ja kansalaisjärjestöjen foorumi leikkauspolitiikkaa ja rahaeliitin valtaa vastaan. Myös Suomessa tarvitaan aloitteita, joukkotoimintaa ja liittoja, jotka tuovat politiikkaan takaisin vaihtoehdot. Ammattiyhdistysliikkeen perustason toiminnalla ja joukkovoimalla on tässä keskeinen merkitys. Maailma tarvitsee palkkojen korottamista, totesi eilen kansainvälisen liiton pääsihteeri Philip Jennings – myös Suomi tarvitsee työntekijöiden palkkojen korottamista ja irtaantumista leikkaamisen syvenevästä kierteestä.

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä käytävät neuvottelut TTIP-kauppa- ja investointisopimuksesta ovat esimerkki siitä, miten työelämään ja yhteiskuntaan pyritään tuomaan pääomalle entistä edullisemmat pelisäännöt. Neuvotteluja on käyty suljettujen ovien takana. Tietovuotojen ansiosta tiedämme, että kyse ei ole vain kaupan esteiden poistamisesta. Erityisesti USA ajaa sopimukseen riitojen ratkaisumenetelmää, joka antaisi suuryhtiöille mahdollisuuden kiristää valtioita heikentämään lainsäädäntöään. Myös sääntelyn yhdenmukaistamista voidaan käyttää työehtojen ja julkisten palvelujen heikentämiseen.

TTIP-neuvotteluihin liittyy vakavia uhkia työntekijöiden oikeuksille ja demokratialle. PAM:n ja JHL:n edustajat nostivat nämä ongelmat esille SAK:n valtuuston kevätkokouksessa. Ehdotan, että tähän asiaan otetaan kantaa tämän liittokokouksen asiakirjassa Toiminnan ja talouden suuntaviivat 2016. Olen tehnyt asiakirjan kohdan 4 loppuun lisäysehdotuksen, joka kuuluu seuraavasti:

”Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä neuvotellaan vapaakauppa- ja investointisopimuksesta (TTIP). Kaupan esteiden purkaminen luo mahdollisuuksia talouskasvulle ja viennille, mutta neuvotteluihin liittyy vakavia riskejä työntekijöiden oikeuksien, kuluttajasuojan ja demokratian kannalta. On pidettävä huolta siitä, että sopimus ei heikennä palkansaajien asemaa ja lainsäädäntöä vaan täyttää korkeat standardit muun muassa työelämän osalta. Sopimukseen ei ole pidä sisällyttää sellaista sijoittajien ja valtioiden välistä riitojenratkaisumekanismia (ISDS), joka antaisi sijoittajille mahdollisuuden painostaa lainsäätäjiä asettamaan yritysten edut kansalaisten etujen edelle. Lisäksi on varmistettava, että julkiset palvelut turvataan rajaamalla ne TTIP-sopimuksen ulkopuolelle.”

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »