Rahaa jää yli, mutta palveluja karsitaan

16.2.2017

Valtuuston kokous alkoi uutisilla Perussuomalaisten ryhmän hajaannuksen laajenemisesta. Edellisessä kokouksessa eronneen Oman ryhmän muodostaneen Nina Hurun lisäksi ryhmästä erosi nyt myös Helena Kantola, joka siirtyi kokoomukseen. Kokouksessa näkyi vaalien läheisyys. Kokous venyi ja osa asioista jäi taas pöydälle kun keskeytettiin runsaan viiden tunnin jälkeen.

Alibudjetointi ja ponsi työllistämisestä

Valtuusto hyväksyi palvelujen alibudjetoinnin takia viime vuoden talousarvion ylityksiä moniin peruspalveluihin. Samalla hyväksyttiin (äänin 81 – 0, tyhjää 2) esittämäni ponsi, jossa edellytetään toimia pitkäaikaistyöttömyyden ja siitä aiheutuvien ns. sakkomaksujen vähentämiseksi.

Kysyin kokouksessa kaupunginjohtajalta, missä viipyy selvitys, jota valtuusto edellytti tammikuun loppuun mennessä toimista Länsimetron budjettien ja aikataulujen ylitysten jatkumisen estämiseksi. Pajusen mukaan Länsimetro Oyn teettämä selvitys valmistuu lähiaikoina ja ”tulee sen jälkeen kaupungin elimiin”.

Mellari, Kontupiste ja Tieto Oy

Kun päätettiin eräiden viime vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämisestä tälle vuodelle otin esille asukastila Mellarin ja Kontupisteen toiminnan jatkon turvaamisen. Asia on tulossa kaupunginhallitukseen. Pajunen kertoi, että Mellaria koskevan – aiemmin esittämäni – ponnen käsittelyä on kiirehditty. Kontupisteen tietotekniikan tuen osalta aloite on jo johtanut toiminnan jatkamiseen määräaikaisella sopimuksella, mutta kaupunginhallituksesta riippuu jatkuuko toiminta pidempään.

Kysyin myös, onko kaupunki saamassa hyvitystä Tieto Oy:ltä, jonka tuottama sähköinen päätöksentekojärjestelmä kaatui useampaan kertaan. Kaupunginhallituksen ict-jaoston pj Otso Kivekäs vastasi, että Tieto Oyn kanssa tehty sopimus ei mahdollista hyvitysten vaatimista. Eli on tehty kehno hankintasopimus.

Meri-Rastilan Lohiniemenrannan asemakaava

Valtuusto äänesti Meri-Rastilaan esitetystä kaavamuutoksesta, jolla suurfirma Planmeca saa rakentaa rannalle koulutus- ja edustustiloja vastoin periaatetta, jonka mukaan rannat kuuluvat kaikille. Kaavamuutos hyväksyttiin äänin 43 – 37. Äänestin vastaan, kuten pääosa vasemmistosta ja vihreistä.

Aloitteista ja karensseista

Valtuusto käsitteli kaupunginhallituksen vastaukset pariinkymmeneen valtuutettujen viime vuoden puolella tekemään aloitteeseen. Keskustelua herättivät mm. aloitteet asumiskustannusten nousun hillitsemisestä, jatkotoimista Helsingin päätettyä lopulta liittyä kaupunginjohtajat rauhan puolesta –verkostoon sekä Haaganpuron kunnostuksesta ja ennallistamisesta.

Otin keskustelussa esille kysymyksen karenssista, joka voitaisiin asettaa kaupunginjohtajille ja eräille muille johtaville virkamiehille siirtymisessä kilpailevaa toimintaa harjoittavaan yritykseen. Kaupungin johto ei ole vastannut vieläkään tätä koskevaan ponteen, jonka valtuusto hyväksyi Laura Rädyn eron yhteydessä. Tässä kokouksessa se vastasi VAS:n samassa kokouksessa jättämään aloitteeseen, että asiassa ei nyt tehdä mitään vaan jäädään odottamaan 2019 tulevaa lainmuutosta. Korostin, että juuri nyt, parin vuoden aikana tekeillä oleva sote-uudistus luo tilanteen, jossa karenssisääntöjä tarvittaisiin. Toisaalta niistä olisi hyvä mahdollisuus sopia kun kaupungin johtamisjärjestelmän muutosten takia johtavien viranhaltijoiden paikat vaihtuvat ja täytetään uudelleen.

Valtuustoryhmämme teki aloitteen toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen saannin turvaamisesta. Sen allekirjoitti yli 20 valtuutettua eri ryhmistä.

Lisäksi päätimme esittää tarkastuslautakunnalle, että se selvittää mm. HEKAn alueyhtiöiden omistajaohjausta, vuokralaisdemokratiaa ja valintoja koskevia asioita. Valtuuston kokouksen jälkeen tuli tieto, että tarkastuslautakunta on antanut tarkastuslautakunnalle jo aiemmin tehdyn kantelyn johdosta tilintarkastajille erityistoimeksiannon sen selvittämiseksi, onko HEKA noudattanut yhteishallintolakia ja vuokralaisdemokratiasääntöä.

Ehdotuksia budjettialoitteista?

Valtuuston työjärjestyksen mukaan aloitteet seuraavan vuoden talousarvioon tulee tehdä maaliskuun puoliväliin mennessä. Onko Sinulla ehdotuksia asioista, joista ryhmämme on syytä tehdä budjettialoite?

Lähde mukaan kuntavaaleihin

Kuntavaalien ehdokasasettelu on loppusuoralla. Onko Sinulla kiinnostusta ja mahdollisuus lähteä mukaan ehdokkaaksi tai osallistua muuten vaalikampanjaan? Jokainen tuo lisää yhteyksiä, ideoita, kokemuksia ja mahdollisuuksia. Ei tarvitse olla mikään ihmeaktivisti tai poliitikko. Helsinki-listat on asukkaiden ääni.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »