Raide-Jokerin liikennettä ei pidä kilpailuttaa

28.9.2016

– 28.9.2016

Helsingissä on päätetty panostaa raideliikenteen kehittämiseen. Raide-Jokeri on tässä tärkeä avaus sekä pikaratikoiden että poikittaisen joukkoliikenteen kehittämisessä. Positiivista on sekin, että hankinta työllistää Kainuussa Transtechin tehtaalla.

Tähän asti Helsinki on pitänyt ratikkaliikenteen ja metron kaupungin omana toimintana. Nyt tämän Raide-Jokerin kalustohankinnan yhteydessä ollaan vähin äänin ja ilman laajempaa keskustelua hylkäämässä tämä linja ja avaamassa ovi raitoliikenteen kilpailuttamiselle.

HSL-kuntayhtymä saisi tämän esityksen mukaan raitioliikenteen tilaajana valtuudet niin halutessaan kilpailuttaa Raide-Jokerin liikenne. Kalusto hankitaan helsinkiläisten rahoilla, mutta HSL saa sen hallintaansa ja luovuttaa vaunut kilpailussa voittaneen yhtiön käyttöön.

Meille esitetyssä päätöksessä arvioidaan ja perustellaan pitkästi kalustotarvetta, hankinnan hintaa, aikataulua jne. Mutta tässä ei perustella millään tavalla sitä, miksi liikennöinti aiotaan kilpailuttaa ja vielä vähemmän sitä vaihtoehtoa, jossa HKL liikennöi Raide-Jokeria.

HSL ja HKL tekivät vuonna 2010 sopimuksen raitioliikenteen hoitamisesta. Sopimus on voimassa vuoteen 2024 asti. Sopimus kattaa periaatteessa myös Helsingin rajat ylittävän raitioliikenteen. Nyt esitetyssä päätöksessä ei ole esitetty perusteita sille, miksi tästä luovutaan ja miksi Helsinki ostaa kaluston, jos se siirtyy HSL:n hallintaan ja sen kautta kilpailun voittavalle yhtiölle.

Ollaanko tässä vaivihkaa hivuttamassa VR:n lähiliikenteen kilpailuttaminen myös Helsingin raitioliikenteeseen? Onko Raide-Jokerin jälkeen vuorossa muukin raitioliikenne vai miksi muuten hylättäisiin raitioliikenteen yhtenäisen kehittämisen tuomat synergiaedut? Yritetäänkö kilpailutuksella kiertää valtuuston päättämä linjaus, jonka mukaan HKL säilyy liikelaitoksena, ja avata raitioliikenne yksityisille yrityksille?

Kun raiteille ei montaa toimijaa yhtä aikaa mahdu, mitä muuta tämä on kuin kilpailua siitä, kuka painaa työntekijöiden palkat ja työehdot alimmaksi. Apulaiskaupunginjohtaja Sauri voineekin kertoa, kuka jatkossa palkkaa pikaratikoiden työntekijät ja ovatko he kunta-alan sopimusten piirissä? Ja aiotaanko kilpailutus ulottaa jatkossa muidenkin raitiolinjojen liikennöintiin?

Liikenneministeri Bernerin suunnitelmat rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamisesta ovat herättäneet eduskunnassa paljon arvostelua etenkin vasemmalta. Siksi ihmetyttää, että tämä Helsingin raitioliikenteen kilpailuttamiseen ja yksityisten markkinoiden laajentamiseen tähtäävä esitys on mennyt vähin äänin läpi HKL:n johtokunnassa ja kaupunginhallituksessa.

Jos valtuusto hyväksyy nyt esitetyt valtuudet kilpailuttamiseen, ei asiaa tämän päätöksen mukaan enää tarvitse tuoda valtuustoon vaan ratkaisu on täysin HSL:n käsissä.

Ehdotan, että valtuusto hyväksyy esitetyn kalustohankinnan (esityksen kohdat 1 – 4). Samalla valtuusto edellyttää Raide-Jokerin yhteistyöpöytäkirjan mukaisesti, että HSL sitoutuu kattamaan hankinnasta aiheutuvat kustannukset.

Käytännössä tämä vastaesitys siis tarkoittaa, että tässä yhteydessä ei päätetä antaa valtuuksia kilpailuttamiseen (kuten esityksen kohdissa 5 – 7 esitetään), mutta kalustohankinta etenee ja liikennöintiä valmistellaan HSL:n ja HKL:n nykyisen, vuoden 2024 loppuun voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.
(Valtuusto torjui Hakasen esityksen äänin 64 – 19, tyhjää 1, ja hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen muutoksitta.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »