Rakennusliikkeen vaalirahat ja tonttien myynti

7.10.2009

Rakennusliikkeen vaalirahoitus ja tonttien myynti

 

Tämän esityksen mukaan kaupunki myy rakennusliike Palmbergille Länsisatamasta neljä tonttia. Myyntihinta määräytyisi uudella tavalla siten, että se on voittaneen tarjouksen mukaiset 33,71 prosenttia asuntojen ja muiden tilojen velattomasta kokonaismyyntihinnasta.

Tähän ehdotukseen liittyy kaupungin kannalta ongelmia ja riskejä. Pitkällä aikavälillä tonttien myynti tuottaa ensinnäkin kaupungille vähemmän kuin niiden vuokraaminen. Toiseksi, talouden taantuma ja asuntomarkkinoiden epävarmuus voivat painaa myyntihintaa tilapäisesti alhaisemmaksi.

Tarjouskilpailun voittanutta Palmberg-yhtiön ansioita kehutaan tässä päätösesityksessä. Jotta kuva ei jää yksipuoliseksi, on syytä todeta myös se, että poliisi tutkii Palmbergin mahdollista osuutta vaalirahoitussotkuihin ja poliittiseen korruptioon. Lisäksi Palmberg on osa Lemminkäinen-konsernia, joka on toisella toimialalla saanut kartellituomion.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esittää, että valtuusto päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvitetään mahdollisuus sopia tonttien myymisen sijasta niiden vuokraamisesta ja varmistetaan, että kilpailun voittajan koskeva poliisitutkinta kuntavaalien rahoituksesta ei johda rikossyytteisiin.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »