Ramsinkannaksen kanavahanke syytä hylätä

20.10.2010


Tämä Ramsinkannaksen kaava on eräs niistä alueista, joissa kaavoituksen haasteena on sovittaa yhteen rakentamista, virkistystoimintaa sekä luonto-, maisema- ja kulttuuriarvoja. Monelta osin siinä onkin onnistuttu.

Kaavaesitykseen on kuitenkin jäänyt kiistanalainen varaus kanavan rakentamiseen. Kanavan rakentamista ovat lausunnoissaan vastustaneet niin Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, yleisten töiden lautakunta, ympäristölautakunta kuin monet asukkaat.

Kanava on paitsi rahakysymys myös ympäristökysymys. Se muuttaa alueen tuulioloja, metsämaisemaa, tielinjauksia, maanalaista kunnallistekniikkaa, veden virtauksia jne. Myös melontaharrastusta voidaan alueella edistää kevyemmillä ratkaisuilla.

Vaikka kaava ei velvoita rakentamaan kanavaa, on minusta kanavaa vastaan esitetty niin vahvat perustelut, että siitä on syytä luopua jo kaavassa.

Siksi kannatan valtuutettu Karin tekemää palautusesitystä.

(Palautusesitys torjuttiin äänin 68 – 17.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »