Rikkoiko Helsingin piispa kahdeksatta käskyä?

6.12.2022
Helsingin piispa Teemu Laajasalo näyttää unohtaneen Katekismuksen kehotuksen ”älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi”. Hän syyttää Kiasma-strikeen osallistyvia taiteilijoita ”juutalaisvastaisuudesta”, kun nämä vaativat, että Kiasma ei ota tukea miljardööri “Poju” Zabludowiczin rahoittamilta organisaatioilta, jotka ovat tukeneet Israelin valtion Palestiinaa ja palestiinalaisia kohtaan harjoittamaa apartheid-politiikkaa.
Laajasalon mukaan ”jos yksittäinen juutalainen pannaan vastuuseen Israelin valtion tekemisistä tai jos yksittäiseltä juutalaiselta kielletään Israelin tukeminen tai jos Israelilta valtiona edellytetään jotain enemmän kuin muilta demokraattisilta valtioilta, syyllistytään antisemitismiin.”
Ei ihme, että kirkossa väki vähenee, kun piispa leimaa Israelin valtion harjoittaman apartheid- ja miehityspolitiikan arvostelun antisemitismiksi. Kiasma-striken taitelijat esittävät vaatimuksia Kiasmalle eettisistä periaatteista. Zabludowiczia he ovat arvostelleet konkreettisista toimista, joilla hän on tehnyt bisnestä Israelin miehittämissä siirtokunnissa ja rahoitanut apartheid-järjestelmää tukevia organisaatioita.
Arvon piispa voisi tutustua lukuisiin Yhdistyneiden kansakuntien päätöksiin, joissa Israelin valtiolta vaaditaan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja kansainvälisen oikeuden noudattamista – – ei ”enemmän kuin muilta valtioilta” vaan samaa kuin muiltakin.
Onko piispa Laajasalon hyökkäys palestiinalaisten oikeuksia ja taidemuseon eettisiä periaatteita puolustavia taiteilijoita vastaan myös kirkon linja? Vaietaanko seurakunnassa, kun piispa riikkoo Katekismusta?
© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »