Ruotsi asetti Nato-ehtoja

17.5.2022

Suomen hakeutuminen Naton jäseneksi vaikutti merkittävästi siihen, että myös Ruotsi päätti hakea Naton jäsenyyttä. Ruotsin sosialidemokraattinen hallitus asetti kuitenkin jäsenyydelle reunaehtoja, toisin kuin Suomen hallitus.

Pääministeri Magdalena Anderssonin mukaan Ruotsi ei voi jäädä ainoana Itämeren alueen maana Naton ulkopuolelle, kun Suomi liittyy Natoon. Samalla Ruotsin hallitus ilmoitti, että se ei ota alueelleen Naton tukikohtia eikä ydinaseita.

Suomi on näin ainoa pohjoismaa, joka ei ole asettanut Nato-jäsenyydelle reunaehtoja.

Ruotsin Vasemmistopuolue ja Ympäristöpuolue eivät hyväksy Natoon liittymistä. Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar totesi, että ydinaseliitto Natoon liittyminen on väärä tie, joka lisää jännitystä ja riskejä joutua mukaan konflikteihin. Hän kiinnitti huomiota myös siihen, miten Turkki voi vaikuttaa Ruotsin politiikkaan.

Vasemmistopuolueen mielestä Ruotsin parlamentilla ei ole kansalaisten antamaa mandaattia hyväksyä Natoon liittyminen. Siksi ratkaisu pitäisi siirtää yli syksyn parlamenttivaalien tai järjestää kansanäänestys.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »