Ryhmäaloite vanhuspalveluohjelmasta

10.12.2014

Vuonna 2013 voimaan tullut vanuspalvelulaki velvoittaa kunnat tekemään suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lain mukaan suunnitelma tulee laatia yhdessä vanhusneuvoston kanssa ja asukkaita kuullen. Suunnitelmassa tulee osoittaa myös tarvittavat voimavarat palvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen.

Vanhuspalvelulain 5 pykälän mukaan suunnitelma tulee hyväksyä kunnanvaltuustossa ja tarkistaa valtuustokausittain.
Helsingissä vanhustenpalvelujen tarpeet kasvavat väestön ikääntymisen myötä nopeasti. Yli 65-vuotiaita on noin 100 000 ja vuonna 2023 heitä ennustetaan olevan jo 120 000. Erityisen nopeasti kasvaa lähivuosina yli 75-vuotiaiden määrä.

Helsingillä ei ole ollut vuoden 2009 jälkeen vanhuspalveluohjelmaa. Vanhuspalveluja käsitellään valtuuston strategiaohjelmassa, mutta sitä ei ole valmisteltu vanhuspalvelulaissa tarkoitettuna suunnitelmana eikä se sisällä lain edellyttämiä konkreettisia toimia ja voimavaroja palvelujen kehittämiseksi. Sosiaali- ja terveysvirastossa on valmisteilla Stadin ikäohjelma, jota ei kuitenkaan aiota tuoda valtuuston hyväksyttäväksi.

Suomen kommunistisen puolueen ja Helsinki-listojen valtuustoryhmä esittää, että kaupunginhallitus tuo valtuuston hyväksyttäväksi vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman ikääntyvän väestön hyvinvoinnin tukemisesta ja heidän tarvitsemiensa palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä. Suunnitelmassa tulee esittää tavoitteet, keinot ja voimavarat palvelujen lisäämiseksi ja parantamiseksi ikääntyvien helsinkiläisten tarpeita vastaavasti. Suunnitelman tulee valmistella yhdessä vanhusneuvoston kanssa ja mahdollisimman laajasti asukkaita ja henkilöstöä kuullen. Siinä voidaan käyttää hyväksi jo valmisteilla olevaa Stadin ikäohjelmaa.

SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »