Ryhmäpuheenvuoro strategiaseminaarissa

6.2.2009

Ryhmäpuheenvuoro valtuuston strategiaseminaarissa

 

Valtuustokauden 2009-12 kuusi keskeistä tavoitetta

–    Palvelujen asukaslähtöisyys, josta täällä on paljon puhuttu, edellyttää ennen muuta, että palvelut resursoidaan asukkaiden tarpeiden mukaan ja lopetetaan palvelujen alibudjetoiminen. Näin ehkäistään syrjäytymistä ja eriarvoistumista.

–    Henkilöstön palkkoihin tarvitaan tasokorotus. Tämä on tärkeää myös henkilöstön saannin turvaamiseksi kun ns. suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle.

–    Kaupungin tontinvuokrien ja sisäisten vuokrien määräytymisperusteet on muutettava kohtuullisiksi. Asumisen korkea hinta vaikeuttaa sekä asukkaiden että kaupungin kehitystä.

–    Vahvistetaan kaupungin omaa palvelutoimintaa. Ei lisätä kilpailuttamista, yhtiöittämistä  eikä ulkoistamista.

–    Energiatuotannon ja liikenteen ekologinen rakennemuutos. Tämän tulee koskea myös Helsingin Energian omaa tuotantoa.

–    Demokratia otettava mukaan kaupungin visioon; asukkaiden tulee olla subjekteja myös päätöksenteossa. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen; vaaleilla valittava seutuvaltuusto ja lähidemokratia nykyisen kunnanvaltuuston lisäksi. Ei Suur-Helsinkiä. Kokemukset osoittavat, että keskittäminen suuriin yksiköihin ei yleensä tuo lisää tehokkuutta, mutta sen sijaan se kyllä kaventaa demokratiaa.

Mitkä johtopäätökset on syytä tehdä kaupungin talouden osalta?

–    Valtiolla ja kunnilla on nykyisessä talouskriisissa ratkaiseva merkitys työpaikkojen luomisessa. Kaupunki voi elvyttää ja kaupungin kannattaa elvyttää, torjua työttömyyttä. Kaupungin kassavarat ja ylijäämät otettava käyttöön! (vrt. Helsingin talouden raportti 4/2008: kassatalletukset 981 milj €, ylijäämä 2008 ennusteen mukaan 251,5 milj €; omavaraisuus ja velanottokyky hyvä).

–     2000-luvun hyvistä tuloksista on siirretty ”huonojen päivien varalle” toimintapääomaan ja kirjattu edellisten tilikausien ylijäämään yhteensä noin miljardi euroa.

–     Valtuustoryhmien tulee yhdessä vaikuttaa kuntien rahoituksen vahvistamiseen:  valtionosuuksien lisäämiseksi ja pääomatulojen saattamiseksi kunnallisverotuksen piiriin.

Strategiaohjelman jatkovalmistelusta

–    Tässä taloustilanteessa ei pidä tehdä neljän vuoden tiukkoja sitoumuksia. Ei raamipakkopaitaa: palvelujen rahoitusta ei pidä rajata vain verotuloihin, kuten valtuuston strategiaohjelman luonnoksessa esitetään.

–    Lautakuntien, johtokuntien ja henkilöstön kuuleminen strategiaohjelman valmistelussa ennen strategian käsittelyä kaupunginhallituksessa ja päättämistä valtuustossa.

–    Strategiaohjelman ohella ja sen täsmentämiseksi tarvitaan valtuuston tasolla päätettäväksi luonnoksessa esitettyjen lisäksi mm. ikästrategia/vanhuspalveluohjelma, henkilöstöstrategia, energialinjaus, ekologisen kestävyyden ohjelma ja arjen turvaamisen strategia.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »