Säätiöidäänkö eduskunta?

27.4.2008

Vaalilain muutoksella aiotaan säätiöidä eduskunta

 

Oikeusministeri Tuija Brax vetoaa harhaanjohtavasti perustuslain mukaiseen yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustellessaan vaalilain muutosesitystä. Tosiasiassa vaalilakia aiotaan muuttaa tavalla, jossa toisten äänioikeus on yhtäläisempi kuin toisten.

Ehdotettu 3,5 prosentin äänikynnys antaisi nykyisten eduskuntapuolueiden äänille bonuskertoimen, jonka ansiosta ne olisivat ”arvokkaampia” kuin eduskunnan ulkopuolisten, uusien poliittisten vaihtoehtojen kannattajien äänet. Näin vaalilain muutoksella pyritään säätiöimään eduskunta nykyisten eduskuntapuolueiden yksinoikeudeksi.

Valtapeli on vaalilain muutosten valmistelussa ollut poikkeuksellisen likaista. Kaikki eduskuntapuolueet ovat ajaneet vain omaa etuaan ja vähät välittäneet demokratiasta. Pyrkimys ”säätiöidä” eduskunta on omiaan vähentämään äänestysaktiivisuutta. Voi kysyä, onko tämä nykyisten eduskuntapuolueiden tarkoituskin? 

Vaalilain muutosta aktiivisimmin ajavien vihreiden rooli on muuttunut paljon niistä ajoista, jolloin he nousivat uuden poliittisen kulttuurin tunnuksin eduskuntaan. Nyt vihreät yrittävät ostaa puheenjohtajalleen eduskuntapaikan myymällä pienempien puolueiden äänestäjien yhtäläisen äänioikeuden äänikynnyksellä. Tarja Cronbergin 7 800 ääntä ovat näköjään vihreille yli kymmenen kertaa arvokkaampia kuin 3,5 prosentin äänikynnyksen alapuolelle jäävien, jopa 100 000 ääntä saavien puolueiden kannattajien äänet. Myös Vasemmistoliitto on valmis myymään yhtäläisen äänioikeuden periaatteet omien lyhyen tähtäimen puoluetaktisten laskelmiensa hyväksi.

Keskustan, kokoomuksen, vihreiden ja Vasemmistoliiton edustajat ovat vaalilain muutosten valmistelussa yrittäneet suorastaan lahjoa äänikynnyksen takia putoamisvaarassa olevat RKP:n, kristillisten ja Perussuomalaisten edustajat lupaamalla puoluetukea myös eduskunnan ulkopuolelle jääville puolueille, jos ne saavat vähintään kahden prosentin ääniosuuden. Perussuomalaisillekin puoluetukiaiset kelpaavat, kunhan äänikynnys kohdistetaan vain heitä pienempiin puolueisiin.

Suomen kommunistinen puolue vastustaa kansalaisten yhtäläistä äänioikeutta ja puolueiden tasavertaisuutta räikeästi loukkaavaa vaalilakiesitystä. Vaalien suhteellisuutta voidaan parantaa ilman syrjivää äänikynnystä ja vaaliliittojen kieltoa esimerkiksi niin, että 20 kansanedustajaa valittaisiin valtakunnallisilla tasauspaikoilla. Lisäksi olemme esittäneet valitsijayhdistyksille tasavertaista asemaa puolueiden kanssa, kansalaisten suorien vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä mm. kansanaloiteoikeudella ja eduskunnan ulkopuolisiin ryhmiin mm. vaalirahoituksessa kohdistuvan syrjinnän lopettamista.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »