Sanojen ja karttojen outo ristiriita

18.3.2022

 

”Varmistetaan, että Keskuspuiston alueelle ei tule uutta rakentamista”, päätti Helsingin valtuusto syksyllä kaupunkistrategiassa. Kaupunkiympäristölautakunnalle esitettiin kuitenkin helmikuussa yleiskaavan toteuttamisohjelma, jonka kartoilla on Keskuspuiston eteläisen osan päällä merkintä ”Kantakaupunki ja sen laajentaminen”. Merkintä ulottuu Töölönlahdelta pohjoiseen päin aina Ruskeasuon ja Ilmalan korkeudelle asti. Lisäksi kartoille oli merkitty pikaraitiotieyhteys Pasilasta Meilahteen ja pyöräilyn baana etelästä Metsälään.

Keskuspuistoryhmä kirjelmöi asiasta helmikuun alussa lautakunnan jäseniä ja yleiskaavapäällikkö Pasi Rajalaa. Saimme selventäviä vastauksia, mutta karttamerkintöjä ei muutettu.

Apulaispormestari Anni Sinnemäki vastasi, että ”toteuttamisohjelma ei tuo, eikä voisikaan tuoda, mitään sellaista uutta yleiskaavallista selkänojaa asemakaavoitukseen, jota ei itse yleiskaavassa ole”. Pikaraitiolinjan osalta hän kertoi, että ”Jokerinollaa suunnitellaan joko tunnelissa kulkevana aina Pasilasta Meilahteen asti tai sitten nykyistä katuverkkoa käyttäen. Pöydällä ei siis ole vaihtoehtoa, jossa se kulkisi maan päällä Keskuspuiston läpi”.

Kysyin vastauksen perusteella, eikö tällöin ole myös syytä poistaa merkintä ”Kantakaupunki ja sen laajentaminen” toteuttamisohjelman kartoilta Keskuspuiston alueelta ja täsmentää ohjelman tekstiosassa Jokeri 0 -linjausta. Pidin tätä tärkeänä, koska yleiskaavan toteuttamisohjelman aikajana on pitkä ja sen kuluessa alkaa uudenkin yleiskaavan valmistelu.

Tähän vastasi yleiskaavapäällikkö Rajala. Hän totesi sähköpostissaan, että ”kun Keskuspuisto on yleiskaavassa virkistysaluetta, ei toteuttamisohjelmassa voi sitä muuksi muuttaa. Toteuttamisohjelma ei myöskään samasta syystä voi ottaa kantaa tai olla lähtökohta uudelle yleiskaavalle”.

Samalla kun kiitin selventävistä vastauksista, totesin, että niidenkin perusteella karttamerkintä kantakaupungin laajentamisalueesta on syytä poistaa. Muistutin, että ohjelman kartoilla on paljon alueita, joilla ei ole mitään merkintöjä, koska niille aiota tehdä uusia asemakaavoja. Rajala vastasi ymmärtävänsä Keskuspuistoryhmän huolen ja lupasi tutkia, onko esitystavalle tarpeen tehdä selvennyksiä.

Lautakunnassa toteuttamisohjelmaan sisältöön ja karttoihin ei tullut muutoksia. Päätöstekstiin tuli muutama täsmennys, joista Keskuspuistoa koski kansallisen kaupunkipuiston valmistelu. Lautakunta totesi, että ”kaupunki ryhtyy valmistelemaan Kansallisen kaupunkipuiston perustamista kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti ilmeisimpien alueiden, Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta. Kansallisen kaupunkipuiston täydentämistä tarkastellaan tarvittaessa jatkossa muuhun kaavoitukseen, luontokartoitukseen ja virkistysalueiden suunnitteluun sisältyen”. Keskuspuisto on siis vahvasti mukana kansallisen kaupunkipuiston valmistelussa, mutta kansallisen kaupunkipuiston laajuus jää auki ja on kyseenalaista, täyttääkö lautakunnan muotoilu ympäristöministeriön kriteerejä sivuuttaessaan rakennetun kulttuuriympäristön ja merellisen yhteyden.

Toteuttamisohjelmassa keskelle Keskuspuistoa merkitty pyöräilyn leveä ja päällystetty baanaverkosto Töölönlahdelta Metsälän kautta Tuusulanväylälle jäi sekin ohjelman kartalle. Keskuspuistoryhmän esitykseen baanayhteyden rakentamisesta Keskuspuiston alueen ulkopuolelle ei kukaan lautakunnassa tarttunut.

Lautakunnasta esitys yleiskaavan toteuttamisohjelmaksi menee vielä kaupunginhallituksen päätettäväksi. Se voi halutessaan kirjata päätökseensä selvennyksiä karttamerkintöihin ja tarpeen linjata baanaverkko muualle kuin Keskuspuistoon.

 

(Artikkeli Keskuspuisto.info-verkkosivuille 12.3.2022)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »