Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan valinta

25.4.2012

Olen kokenut vieraaksi sen tavan, jolla ensin kaupunginjohtajan ja nyt apulaiskaupunginjohtajan valintaa on valmisteltu ja käsitelty julkisuudessa. Kyse on tärkeästä virasta, jossa voi vaikuttaa paljon. Mutta kaupunginjohtajien ei pitäisi olla minkään poliittisten ryhmien läänityksiä. Helsinkiläisten tarpeiden, asukkaiden mielipiteiden ja valtuuston päätösten pitäisi ohjata virkamiesvalmistelua eikä päinvastoin. Palkkakin voisi olla johtajilla kohtuullisempi.

Apulaiskaupunginjohtajan valinnassa osaamisella, kokemuksella ja myös yhteiskunnallisilla näkemyksillä on merkitystä. SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmässä kuulimme molempia ehdokkaita. Kysymyksemme koskivat mm. lähikoulujen turvaamista, koulujen eriytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisemistä. henkilöstön riittävyyttä ja palkkauksen parantamista sekä asukkaiden ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia. Esimerkiksi opetusvirastossa nyt tekeillä oleva määräaikaisten opettajien palkkojen leikkaaminen ei saa olla tapa, jolla Helsinki suhtautuu työntekijöihin ja koulutukseen. 

Molemmat ehdokkaat ovat päteviä, kokemukseltaan tosin aika erilaisia. SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmässä päädyimme siihen, että kannatamme Ritva Viljasen valintaa.

Toivon, että uusi apulaiskaupunginjohtaja toimii palvelujen alibudjetoimisen lopettamiseksi, palvelujen turvaamiseksi tasavertaisesti kaikissa osissa Helsinkiä, henkilöstön aseman parantamiseksi sekä työttömyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä vastaan.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »