SKP:n ja Helsinki-listojen puheenvuoro valtuuston seminaarissa

4.2.2017
Kaupunginvaltuusto strategiaseminaarissa

Helsingin ylijäämät paisuvat

Helsingin kaupunkikonsernin ylijäämät ovat kasvaneet koko valtuustokauden. Tilinpäätöksen mukaan vuonna 2012 ylijäämä oli 138 miljoonaa €, vuonna 2013 ylijäämää 194 miljoonaa €, vuonna 2014 ylijäämää 379 miljoonaa €, vuonna 2015 ylijäämää 282 miljoonaa € ja vuoden 2016 tulosennusteen mukaan peräti 464 miljoonaa €. (Huom. näissä luvuissa eivät ole kaupungin omistamien yhtiöiden voitot.)

Johtopäätöksiä Helsingin ylijäämistä

– Helsingillä on varaa parantaa palveluja, asumista, työllisyyttä… Kyse on poliittisista valinnoista.

– Seuraavaan strategiaohjelmaan ei pidä kirjata nykyisenkaltaisia menokattoja eikä leikkaamista ja hiostamista tarkoittavia tuottavuustavoitteita.

– Stadin pitää huolehtia jokaisen ja kaikkien hyvinvoinnista. Tarvitaan konkreettinen toimenpideohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Koulutus- ja kulttuurikaupunki

– Kun kasvatus-, opetus- ja kulttuuritoimen merkitys korostuu, tarvitaan koulutus- ja kulttuuristrategia. Sen valmistelu asukkaiden ja alan toimijoiden kanssa.  Ehdotamme tavoitteeksi: Nostetaan Helsinki maailman koulutusmyönteisimmäksi kaupungiksi, jossa varhaiskasvatus ja perusopetus on maksutonta.

– Strategiaan liittyisi kouluverkkoa koskevien ratkaisujen linjaaminen kerralla koko valtuustokaudelle.

– Uusi koulu, opetussuunnitelma ja digiloikka vaativat myös lisää resursseja, määrärahoja, työaikaa ja tukea.

– Koulujen eriytymisen ehkäisemisessä tärkeää yhteistyö soten, asuntotoimen, nuorisotoimen, päiväkotien ym kanssa.

Työllistäminen ja osaava henkilöstö

– Lopetetaan tyhjät puheet ja pannaan toimeksi.

– Kaupungin on perustettava lisää vakansseja ja käytettävä laajemmin palkkatukea työllistämiseen

– Pitkäaikaistyöttömille ja nuorille on luotava oikeita työpaikkoja oikealla palkalla.

– Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle tarvitaan kokemuksen välittämistä uusille (”saattaen vaihtamista”) ja kilpailukykyisiä työehtoja.

– Yhtiöittämisillä ei saa murentaa irtisanomissuojaa.

Stadin sote-palvelut pelastettava

– Emme hyväksy Sipilän hallituksen ajamaa sote-palvelujen yhtiöittämistä, leikkaamista, yksityistämistä ja maksujen lisäämistä.

– Stadin julkisista peruspalveluista ei saa tehdä Attendon, Mehiläisen, Terveystalon ym yksityistä bisnestä, ei myöskään maakunnan yhtiöiden.

– Stadin ikäohjelman toteuttamiseen ohjattava lisää resursseja. Kotihoidon lisäksi kotipalveluja sekä kuntoutus- ja laitospaikkoja.

Tolkkua kaavoihin, asumismenot kuriin

– Yleiskaavassa ei pidä toistaa Östersundomin kaavan jäihin vieneitä ylimitoitusvirheitä. Jos yleiskaava kaatuu valituksiin tai vaikka ei, pitää asukkaita kuulla vähentämällä rakentamista viher- ja virkistysalueille. (Vrt. useimmat isot kaavahankkeen nyt vaikeuksissa)

– Asunto-ohjelmassa on nostettava edullisten vuokra-asuntojen tavoite puoleen tuotannosta. Helsingille oma rakennusliike.

– Kävelyetäisyys mitaksi lähipalveluverkostolle.

– Uudet tonttivuokrasopimukset kohtuullistettava.

– Vuokrasääntely Helsingin kaltaisiin kasvukeskuksiin.

Asukasdemokratia

– Laaja epäluottamus päätöksentekoon ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksiin korostaa, että valtuuston strategian kärkeen nostettava osallistuva demokratia.

– Osallistumiselle tarvitaan alueellisia asukasfoorumeja, joiden alue ei saa olla liian iso (esim. 20). Osallistumisen oltava asukaslähtöistä ja asukkaiden vetämää.

– Maunula-talon osallistuvan demokratian toimintamalli: avataan koko budjetti läpinäkyväksi, ylitetään toimialarajat, kootaan ihmisiltä ehdotuksia, asukkaat asettavat ne järjestykseen, lopulta toimintasuunnitelma ja budjetti avoimen foorumin hyväksyttäväksi

– Seuraavan valtuuston strategiaohjelman valmistelu asukkaiden, kansalaisliikkeiden ja henkilöstön kanssa.

(Valtuustoryhmien puheenvuorot videotallenteena.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »