SKP:n ja Helsinki-listojen tuloksia valtuustossa

28.2.2017

Yksikin edustaja voi saada aktiivisuudella, yhteistyöllä ja asukkaiden tuella tuloksia kaupunginvaltuustossa. Tässä esimerkkejä SKP:n ja Helsinki-listojen tuloksista valtuustossa:

 • Vanhuspalveluohjelma saatiin valtuustoon päätettäväksi vaatimuksestamme. Riittäviä resursseja ohjelman toteuttamiseen ei kuitenkaan saatu.
 • Olimme mukana käynnistämässä asukastaloja puolustanutta verkostoa ja asukastalot säilyivät laajan asukastoiminnan tuloksena.
 • Yleiskaava saatiin SKP:n ja Helsinki-listojen ehdotuksesta lähetekeskusteluun valtuustoon. Olimme mukana puolustamassa viheralueita, mutta valtuuston enemmistö sivuutti asukkaiden mielipiteet. SKP ja Helsinki-listat asettui alusta alkaen vastustamaan rakentamista mm. Keskuspuistoon, Vartiosaareen, Helsinkipuistoon ja muille arvokkaille luonto- ja virkistysalueille.
 • Valtuusto hyväksyi lukuisten ehdotustemme jälkeen lopulta helmikuussa 2017 ponnen, joka edellyttää toimia pitkäaikaistyöttömyyden ja siitä aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.
 • SKP:n ja Helsinki-listojen aloite osallistuvaan budjetointiin on edennyt.
 • Aloitteet Maunula-talosta ja sen osallistuvan demokratian toimintamallista toivat tulosta.
 • Valtuuston päätös, joka edellyttää, että YK:n päätökset Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla toimivien yritysten boikotoimisesta otetaan huomioon kaupungin toiminnassa.
 • Valtuuston päätös sen varmistamisesta, että Apotti-tietojärjestelmän toteutus yhdysvaltalaisen yrityksen kanssa ei vaaranna tietosuojaa.
 • Valtuuston päätös selvittää kaupunginjohtajien ja johtavien virkamiesten karenssi siirtyä kilpailevaan yksityiseen.
 • Valtuuston hyväksymä päätös, joka edellyttää Länsimetron päätösten julkisuutta ja budjettiylitysten loppua.
 • Saamen kielen ja saamenkielistä opetusta koskeva aloite hyväksyttiin.
 • Vuoden 1918 punavankileirien historiaa koskeva aloite johti laajan tutkimuksen julkaisemiseen ym. toimiin.
 • Työväenopiston Oulunkylän toimipisteelle saatiin jatko.
 • Helenille velvoite tarjota kiinteistöille aurinko- ja muun uusiutuvan energian hyödyntämistä.
 • Pakilan nuorisotalon lopettaminen estettiin yhdessä alueen järjestöjen ja valtuutettujen kanssa.
 • Tietotekniikan avointen rajapintojen määrittelystä eteni.
 • Työehtosopimusten sitovuuden vahvistaminen sote-viraston ostopalveluissa.
 • Oikeusasiamiehen moitteet sote-virastolle virheistä asunnonmuutostöissä.
 • Aloite tokaluokkalaisten iltapäiväkerhopaikkojen lisäämisestä.
 • Aloite Mellarin ja Kontupisteen tietotekniikkapalvelujen turvaamisesta.
 • Aloite Kauppatorin käsityöläispaikkojen turvaamisesta toi tulosta.
 • Toimet päihdekuntoutuksen ylivelkaisten lapsiperheiden tuen parantamiseksi.

Suurissa linjoissa kaupunginvaltuusto on siunannut kokoomuksen, vihreiden ja demareiden johdolla valmistellut palveluja heikentävät, työllisyyttä laiminlyövät, asumismenoja nostavat, palveluja ulkoistavat ja päätösvaltaa keskittävät ratkaisut. Mutta kuten edellä oleva lista kertoo, monissa yksittäisissä asioissa SKP ja Helsinki-listat on vienyt eteenpäin monia asukkaille tärkeitä asioita.

(Eespäin-lehteen 1/2017)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »