Soinisen ja Pukinmäen koulujen hallinnollinen yhdistäminen syytä hylätä

10.9.2014

Nyt käsiteltävää Soinisen koulun ja Pukinmäen peruskoulun hallinnollista yhdistämistä perustellaan taloudellisilla säästöillä ja oppilaiden tasaisemmalla jakautumisella alueen koulujen kesken.

Koulujen johtokunnat, vanhempainyhdistykset, Pukinmäki-seura ja Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ovat kirjelmissään osoittaneet näiden perustelujen kyseenalaisuuden.

Pukinmäen koulu on jo nyt oppilasmäärältään alueen suurin koulu. Tätä ennen on jo yhdistetty Pukinmäen ala-aste ja peruskoulu sekä lopetettu Ala-Malmin peruskoulu. Koulun tilat tulevat olemaan tupaten täynnä muutaman vuoden kuluessa jo ilman uusia yhdistämisiä ja oppilaiden lisäsiirtoja. Pukinmäen koululla on myös erityinen luonne liikuntaan painottuvana oppilaitoksena.

Soinisen koulu on hyvä koulu, monikulttuurinen koulu. Siellä on pienryhmiä erityisen tuen oppilaille ja valmistavaa opetusta maahanmuuttajille. Soinisen koulussa on jatkettu kokeilukansakoulun pedagogisia tavoitteita yhteisö- ja työkasvatuksesta, koulu kaikille alueen lapsille. Sillä on kolme yhteistyöpäiväkotia, iltapäivätoimintaa, yhteistyötä Pakilan Visan ja muiden kumppaneiden kanssa.

Lausunnoissa on esitetty koulujen yhdistämisen sijasta Soinisen koulun oppilasmäärien kehitykseen vaikuttamista selvittämällä mahdollisuudet tarkistaa oppilaaksiottoalueiden rajoja yhteistyössä muiden alueen koulujen kanssa.  Lasten määrät vaihtelevat tietysti asuinalueiden ”elinkaaren” mukaan, mutta ei ole järkevää yrittää muuttaa kouluverkkoa, rakentaa ja purkaa, yhdistää tai lopettaa kouluja jatkuvasti näiden muuttuvien tilastojen ja arvioiden mukaan.

Yleisemminkin kouluverkkotarkastelu pitäisi tehdä koko Helsinkiä kattavasti ja esimerkiksi kerran valtuustokaudessa, eikä tällä tavalla tilkkutäkkiä leikellen.
Mitä tulee taloudellisiin säästöihin, perustelutekstissä mainittu 140 000 euroa vuodessa ei perustu sosiaalisten ja kokonaistaloudellisten kustannusten arvioon. Kyse on vain opetusviraston menojen karsimisesta, jonka laskut tulevat pidemmällä aikavälillä maksettavaksi lasten ja nuorten koulutuksen laadussa.

Esitän, että valtuusto hylkää esityksen Soinisen koulun ja Pukinmäen peruskoulun hallinnollisesta yhdistämisestä.

(Hakasen esitystä ei kannatettu. Valtuusto äänesti sen sijaan VAS:n esittämästä asian palauttamisesta, joka hylättiin äänin 69 – 16.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »