Sompasaaren asemakaavasta

27.8.2014

Sompasaaren asemakaava

Sompasaari oli 1950-luvulle asti saari, jossa toimi pitkään osuusliike Elannon kesäsiirtola. Saari katosi Helsingin sataman laajentamisen myötä. Vähän samalla tavalla tuntuu käyneen niille havainnekuville, joita valtuustolle esiteltiin kun tämän alueen yleiskaavaa käsiteltiin.

En tässä yhteydessä tee enää uudelleen palautusesitystä, koska sille ei näytä löytyvän kannatusta. Haluan kuitenkin muistuttaa, että esitin jo osayleiskaavaa käsiteltäessä rakentamistavoitteiden ja suurimpien rakennuskorkeuksien olevan osin ylimitoitettuja. Tässä asemakaavaesityksessä on rakentamistehokkuutta nostettu entisestään kaavamääräyksellä, joka sallii rakennusalan nostamisen ylimpiin kerroksiin tulevien sauna- ja terassitilojen osalta.

On hyvä, että alueelle on sijoitettu kortteli opiskelija-asuntojen ja muiden erityisryhmien asuntojen rakentamiseen. Mutta miten alueella saataisiin myös riittävästi kohtuuhintaisia tavallisia vuokra-asuntoja?

Kaavassa on varaus 2 000 km2 julkisten palvelujen rakentamiseen ja 2700 km2 kadunvarsitiloille. Nämä luvut ovat 3 000 asukkaalle ja muitakin helsinkiläisiä kiinnostavana ranta-alueelle pieniä, vaikka lähellä onkin Kalasatama ja alueelle on tulossa kylpylä ja joitain laivoja. 

Ehdotuksessa on vähän lievennetty pysäköintipaikkanormeja, varattu tilaa raitioliikenteelle ja kiinnitetty huomiota kävely- ja pyöräreitteihin. Mutta kaavaan liittyy monia muita ympäristöongelmia. Alueen maaperässä ja meren pohjassa on monenlaisia raskasmetalleja ja muita myrkyllisiä aineita. Rakentaminen sijoittuu lähimmillään vain 200 metrin päähän Hanasaaren voimalan rakennuksista. Ongelmia liittyy savukaasujen kulkeutumiseen, meluun ja onnettomuuksien riskeihin. Suunnitelma tulee niin lähelle Hanasaaren voimalaa, että voi kysyä pyritäänkö tässä ennakoimaan voimalan alasajoa, vaikka siitä ei ole mitään päätöstä?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »