Sörnäistentunneli toteutettava lyhyempänä vaihtoehtona

6.6.2012

Sörnäisten ja Hermannin rantateiden liittymään päätettiin vuonna 2008 suunnitella 615 metriä pitkä tunneli.  Silloin tutkittiin myös pidempi vaihtoehto, mutta se hylättiin kustannussyistä. Nyt meille esitetään kuitenkin pidempää ja hinnaltaan alun perin esitetystä kolminkertaista 1,5 kilometrin tunnelia. – Mikä on muuttunut?

Tämän esityksen perusteluissa viitataan kolmeen asiaan. Kalasataman metroaseman suunnittelussa ja rakentamisessa on tehty huonoja ratkaisuja, joiden takia lyhyt tunneli tulee alun perin suunniteltua kalliimmaksi. Se olisi silti esityksen mukaan puolet halvempi. Todellisuudessa ero on vielä suurempi, koska nyt esitetty 135 miljoonaa ei sisällä katuverkon liikennejärjestelyjä. Hinta-arvio on lisäksi tehty ilman tarvittavia kallioperätutkimuksia.

Toinen perustelu on se, että pidempi tunneli antaa mahdollisuuden lisätä kohta päätettäväksi tulevan Kalasataman alueen rakennusoikeutta. Rakennusoikeutta ollaan kuitenkin lisäämässä jo muutenkin monta kertaa enemmän kuin tunneliin liittyy ja aivan ylimitoitetusti. Ilmeisesti tärkeämpi perustelu maankäytön osalta onkin se, että saastuneesta maaperästä johtuen joitain alueita Hermannissa ei voida rakentaa ja siksi halutaan nostaa rakennusoikeutta Kalasataman alueella.

Kolmas perustelu on päätösesityksen sivulla 4. Tunneliratkaisun liikennemäärien arvio perustuu muun muassa Keskustatunnelin vaikutuksiin liikennemääriin. Kaupunginhallituksessa päätöksen alkuun lisätty maininta siitä, että tunnelin ”toteutettavuus ei ole riippuvainen Keskustatunnelista” ei muuta muuksi sitä, että hanke liittyy siihen. Kyse on yksityisautoilua lisäävästä hankkeesta. Tämä yhteys Keskustatunneliin on tullut esille myös lausunnossa Uudenmaan maakuntavaihekaavaan, johon kaupunginhallitus haluaa sisällyttää myös Keskustatunnelin.

Rakentamalla pitkän tunnelin sijasta lyhyt, säästettäisiin todennäköisesti ainakin yhtä paljon kuin kaupunki käyttää kaikkiaan joukkoliikenteen tukemiseen vuodessa.

Esitän, että valtuusto päättää hylätä esityksen Sörnäistentunnelin yleissuunnitelmaksi ja velvoittaa kaupunginhallituksen valmistelemaan uuden suunnitelman lyhyemmän tunnelivaihtoehdon pohjalta.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »