Sota-orpojen palvelut

13.12.2006

Sota jätti Suomeen 1940-luvulla noin 50 000 sota-orpoa. Heistä nuorimmatkin ovat nyt yli 60-vuotiaita ja suuri osa on jo eläkkeellä.

Yhteiskunta tuki sota-orpoja, kun he olivat lapsia. Sen sijaan nyt eläkeikään tullessaan he ovat jääneet vaille erityistä tukea, jota useimmat muut sodasta kärsimään joutuneet saavat.

Vanhusten palvelujen yleinen kehittäminen on luonnollisesti perusta myös sille, että ikääntyville sota-orvoille turvataan oikeus hyvään vanhuuteen. Helsingin kaupungin vanhuspalveluohjelman lähtökohtana on huolenpito siitä, että ikä-ihmiset saavat tarpeidensa mukaisia edistäviä, ennaltaehkäiseviä, korjaavia ja kuntouttavia palveluja.

Vanhuspalveluohjelmassa on erityinen veteraanien palveluja koskeva osuus. Se koskee muun muassa kuntoutusta, maksutonta terveydenhuoltoa, palvelukeskusmaksujen poistamista ja tietyissä tilanteissa myös maksutonta kotihoitoa ja hammashoitoa. Lisäksi veteraaneilla on eräitä alennuksia muun muassa liikenne- ja liikuntapalveluissa.

Valtion nykyinen lainsäädäntö ei anna erityistä rahoitusta sota-orpojen ikääntyessä tarvitsemaan kuntoutukseen ja muihin palveluihin. Tällaisten palvelujen kehittäminen olisi kuitenkin kaupungin vanhuspalveluohjelman yleisten tavoitteiden kannalta tärkeää. Esimerkiksi ilmainen pääsy kaupungin uimaloihin ja kuntosaleihin tai HKL:n alennus- tai vapaaliput ovat keinoja, joilla kaupunki voisi edistää ikääntyvien sota-orpojen hyvinvointia ja kuntoa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus selvittää toimenpiteet, joilla kaupunki voi parantaa sota-orpojen asemaa ja vahvistaa heidän oikeuttaan hyvään vanhuuteen.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »