Sote-viraston laitoshuoltopalvelujen siirto HUSiin ja työntekijät

29.3.2017

Tähän sote-viraston laitoshuoltopalvelujen siirtämiseen HUS:iin liittyy monta kysymysmerkkiä?

Kaupungin johtamisjärjestelmää uudistettaessa edellytettiin tukipalvelujen keskittämistä toimialueille. Nyt ollaan irrottamassa eräitä tukipalveluja toimialueelta ja siirtämässä ne HUSiin. Miksi tällainen muutos halutaan tehdä juuri nyt, kun koko sote-palveluja koskeva uudistus on kesken?

Kaupungin kannalta näyttää siltä, että laitospalvelujen siirto ei tuo taloudellista etua. Päinvastoin se tulee ilmeisesti kalliimmaksi, kun otetaan huomioon myös siirrosta aiheutuvat kulut ja kaupungille jäävät eläkevastuut.

Tähän siirtoon liittyy ongelmia myös työntekijöiden kannalta. Työsuhdeasuntojen siirtymiseen ja vuokriin liittyy epävarmuutta, säilyykö asunto ja nousevatko vuokrat. Kaikki työntekijät eivät ilmeisesti pääse vastaaviin työtehtäviin.

Kysynkin apulaiskaupunginjohtajalta, onko näihin huolenaiheisiin konkreettisia vastauksia?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »