Sote yhä selvemmin yksityistämishanke

6.1.2019

 

Sipilän ja Orpon hallitus yrittää viime metreillään vielä laajentaa ja sementoida sote-palvelujen yksityistämistä esityksillä terveydenhoitolain muutoksista. Eduskunnan käsittelyyn tulee tiistaina lisäksi esitys sote-palvelujen asiakasmaksuista, joka perustuu muita pohjoismaita korkeampien maksujen perimiseen jatkossakin.

”Yksityiselle terveydenhuollolle on luvassa paljon uutta bisnestä, jos hallituksen viimeisetkin sote-pakettiin kuuluvat esitykset hyväksytään eduskunnassa. Hallitus haluaa siirtää kiireettömät leikkaukset yksityissairaaloille. Myös ensihoito aiotaan ulkoistaa”, tiivistää Kauppalehti hallituksen terveydenhoitolain muutosesitykset.

*****

Esitys avaa ovet perusterveydenhuollon lisäksi erikoissairaanhoitoon kolmelle yksityistä terveysbisnestä hallitsevalle yhtiölle, Mehiläiselle, Terveystalolle ja Pihlajalinnalle. Hallitus esittää lakiin säädöstä, jolla kiireettömät leikkaukset voidaan siirtää yksityisille firmoille. Tälle hallitus on jo tehnyt tilaa keskittämällä anestiaa ja leikkaussaliolosuhteita edellyttävän leikkaustoiminnan keskussairaaloille ja kieltämällä sen aluesairaaloilta, joilla ei ole ympärivuorokautista päivystystä, ja vähentämällä näitä päivystyssairaaloita.

Keskussairaaloiden pitäisi toimia yksityisen sairaalabisneksen tukena ja hoitaa mahdolliset leikkauskomplikaatiot ja muun vaativamman jatkohoidon. Yksityisillä sairaaloilla ei olisi päivystysvelvollisuutta. Näin niille luvataan mahdollisuus kahmia voitot ja sälyttää riskit julkiselle puolelle. Asetelma suosii selvästi yksityistä bisnestä julkisen palvelun kustannuksella.

Asiakasmaksujen osalta eduskunnan käsittelyssä jo olevaan sote-lakipakettiin kuuluva menoleikkuri ja maakuntien alistaminen valtiovarainministeriön komentoon puolestaan varmistaisivat, että sosiaali- ja terveydenhuollossa perittävät maksut tulevat nousemaan ainakin lähelle asiakasmaksulain sallimia maksimitasoja. Esitys ns. välikattojen poistamisesta nostaa usein terveyskeskuksissa käyvien maksut moninkertaisiksi.

*****

Toisella terveydenhoitolain muutoksella hallitus esittää maakunnille pakkoa kilpailuttaa potilaskuljetukset ja mahdollisuutta ulkoistaa osa ensihoidosta yksityisille firmoille. Esitys mahdollistaa ensivastetoiminnan (onnettomuuspaikalle ensinnä lähtevän pelastustoimen yksikön) hankkimisen yksityisiltä yrityksiltä. Puheet yhtenäisistä palvelukokonaisuuksista ovat taas kerran jääneet yksityisten markkinoiden jalkoihin.

Kauppalehti arvioi, että jatkossa ”koko perusterveydenhuollon ulkoistaminen yksityisille toimijoille lienee edessä, kun EU aikanaan ottaa kantaa maakuntien liikelaitosten mahdollisuuksiin toimia palveluntuottajina kilpailluilla markkinoilla”. Toimittaja Kaija Ahtela viittaa tässä Korkeimman hallinto-oikeuden ja Valtiontalouden tarkastusviraston arvioihin, joiden mukaan EU-oikeus voi päätyä siihen, että maakuntien liikelaitokset eivät voi toimia kilpailluilla markkinoilla. Samansuuntainen arvio esitettiin myös pari päivää sitten julkaistussa EVA:n raportissa ”Kilpailua kaksilla rattailla”, joka ennakoinee yksityisen terveys- ja hoivabisneksen olevan valmis ajamaan etujaan myös EU-oikeuden kautta.

*****

Esitys kiireettömän leikkaustoiminnan siirtämisestä julkiselta puolelta yksityiseksi bisnekseksi on tuotu eduskuntaan erillisenä terveydenhoitolain muutoksena, joka koskisi jo nykyisiä sairaanhoitopiirejä. Yrittääkö Sipilän ja Orpon hallitus avata näin tien sote-palvelujen yksityistämiselle siinäkin tapauksessa, että sen esittämä sote-paketti ei mene vieläkään läpi perustuslakivaliokunnassa tai kaatuu eduskunnassa?

Näiden esitysten pitäisi avata niidenkin kansanedustajien silmät, jotka yrittävät uskotella, että Sipilän, Orpon ja Soinin aikoinaan sopima sote-paketti olisi jotain muuta kuin Suomen historian suurin julkisten palvelujen yksityistämishanke. Hallituksen sote-esitys on hylättävä ja uudistus on valmisteltava vaalien jälkeen uudelta pohjalta, jossa terveyttä ja hyvinvointipalveluja ei alisteta yksityiselle voitontavoittelulle.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »