Talousarvioaloite 2012 joukkoliikenteestä

2.3.2011

Helsingin kaupungin tariffituki on olennaisen tärkeää Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän rahoitukselle. Helsingin valtuusto ei kuitenkaan tiennyt tämän vuoden tukea päättäessään, miten HSL aikoo sen käyttää – esimerkiksi miten lippujen hinnat määritellään.

Joukkoliikenteen edistäminen edellyttää panostamista lippujen hintojen alentamiseen ja palvelujen laatuun. Helsingin tulee pitää huolta siitä, että HSL:n lippujen hinnat eivät kohtele eri osissa Helsinkiä asuvia eriarvoisesti ja että kaupungin sisäisen joukkoliikenteen vuoroja lisätään.

Joukkoliikenteen kehittäminen vaatii lähivuosina huomattavia investointeja. Jo käynnissä olevien rakennushankkeiden lisäksi on tarpeen vauhdittaa Raide-Jokerin toteuttamista. Samoin on syytä selvittää pikaraitiotieyhteyden rakentaminen Herttoniemen metroasemalta Laajasaloon ja Kruunuvuorenrantaan vaihtoehtona Kruunuvuoren selän siltahankkeelle.

Liikenneväylien kehittämisessä ja uusien alueiden rakentamisessa tulee huolehtia kevyen liikenteen väylistä. Tämä tulee tehdä niin, että kävelijät ja pyöräilijät eivät joudu keskenään kilpaileviin tilanteisiin.

Edellä esitetyn perusteella esitämme, että talousarvion 2012 raamiin ja taloussuunnitelman 2012-2014 pohjaan lisätään 10 miljoonaa euroa joukkoliikenteen tariffitukeen lippujen hintojen alentamiseksi.
Esitämme, että talousarvioon liittyvään investointiohjelmaan varataan määrärahat Raide-Jokerin rakentamisen aloittamiseen, raitiolinjan 9 jatkamiseen ja pikaraitioyhteyden suunnitteluun Herttoniemen metroasemalta Kruunuvuorenrantaan.
Lisäksi esitämme, että investointisuunnitelmaan lisätään 1 miljoona euroa kevyen liikenteen väylien kehittämiseen.

Yrjö Hakanen
Sari Näre

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »