Talousarvioaloite 2012 sivistystoimesta

2.3.2011

Koulujen, kirjastojen ja muiden sivistystoimen peruspalvelujen turvaaminen lähipalveluina on tärkeää sekä asuinalueiden kehityksen että asukkaiden tasa-arvoisten mahdollisuuksien kannalta. Esimerkiksi Itä- ja Koillis-Helsingin alueella on tarvetta lisätä lukioiden ja ammatillisten koulutuspaikkojen tarjontaa.

Kouluissa tarvitaan lisää resursseja ns. koulupudokkaiden määrän vähentämiseksi, erityisopetuksen resursseihin, oppilashuollon palveluihin, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämiseen sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenopetukseen ja monikulttuurisuuden haasteisiin vastaamiseksi.

Lisäksi sivistystoimessa on paljon tarpeita koulujen peruskorjaamiseen, homeongelmien korjaamiseen ja muun muassa ammatillisten oppilaitosten tilojen uudistamiseen.

Esitämme, että talousarvion raamiin 2012 ja taloussuunnitelman 2012-2014 pohjaan:
– varataan riittävät määrärahat, joilla turvataan se, että kouluverkkoa ei supisteta ja että uusille rakennettaville alueille turvataan lähikoulut. Samalla kehitetään koulutilojen yhteiskäyttöä muun muassa nuorisotoimen kanssa ja asukkaiden mahdollisuuksia saada tiloja käyttöön
– lisätään peruskoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden resursseja erityisopetuksen ja oppilashuollon palvelujen lisäämiseksi, koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä opetusryhmien pitämiseksi pienenä
– lisätään kirjastotoimen määrärahoja niin, että turvataan lähikirjastoverkon säilyminen ja laajentaminen, mahdollistetaan kirjastojen aukioloaikojen pidentäminen ja lisätään aineistohankintojen resursseja
– lisätään koulujen ja työväenopiston resursseja maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen lisäämiseksi ja sen kehittämiseksi, mm. pidemmillä ja useammantasoisilla
– lisätään tukea nuorisotoimelle siten, että alueelliset nuorisotilat voidaan säilyttää, nuorisojärjestöjen toiminnan tukea lisätään ja nuorten autonomisia tilojen tuetaan
– lisätään määräraha lapsi- ja nuorisoasiamiehen toimen sekä nuorisovaltuuston perustamiseksi edistämään lasten ja nuorten äänen kuulumista päätöksenteossa.

Yrjö Hakanen
Sari Näre

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »