Talousarvioaloite 2012 sosiaalipalveluista

2.3.2011

Edelleen jatkuvan taloustaantuman oloissa on helsinkiläisten sosiaalisen arkiturvallisuuden ja peruspalvelujen turvaamiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi varmistettava perustuslain 19 §:n mukaisen toimeentulon ja lakisääteisten palvelujen riittävät määrärahat vuodelle 2012 ja samoin vuosille 2013-2014 asukkaiden tarpeita vastaaviksi. Tästä syytä esitämme, että lisätään sosiaaliviraston määrärahoja vuoden 2012 talousarvioon ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelman pohjaan:

a. lasten päivähoitoon kaupungin omana toimintana (lähipäiväkodit), ryhmäkoon pienentämiseksi, korkean laadun turvaamiseksi ja henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi (myös sijaiset) 5 miljoonaa euroa
b. lapsiperheiden palveluihin ehkäisevän työn, varhaisen tuen ja lastensuojelun sosiaalityön lisäämiseen Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman toteuttamiseksi 10 miljoonaa euroa
c. toimeentulotuen, erityisesti harkinnanvaraisen ja ehkäisevän toimeentulotuen ja sosiaalisen muutostyön sekä nuorten työllistämisen lisäämiseksi 10 miljoonaa euroa
d. päihdehuollon varhaiseen puuttumiseen ja perhekuntoutukseen sekä hoitotakuulain edellyttämien kuntoutus-, hoito- ja terapiapalveluihin 6 miljoonaa euroa
e. vanhusten sosiaalityön, asumispalvelujen, ehkäisevien kotikäyntien, kuntoutuspalvelujen ja vanhainkoti/pitkäaikaishoidon lisäämiseksi kaupungin omana toimintana sekä omaishoidon lisäämiseksi 10 miljoonaa euroa

Lisäksi esitämme, että sosiaaliviraston palvelustrategian mukaisesti turvataan asukaslähtöiset palvelut pääsääntöisesti kaupungin omana toimintana siten, että ehkäisevää työotetta ja varhaista puuttumista lisätään. Samalla määritellään selkeät palvelulupaukset ja nopeat määräajat (päivähoitopaikan saaminen, lastensuojelun arviointi, toimeentulotuen käsittely, ikäihmisten palveluntarpeen kartoitus ja hoitotakuuajat muun muassa perheneuvolassa ja päihdehuollossa) sekä rakennetaan toimiva palautejärjestelmä. Palvelusetelijärjestelmän laajentamisen sijaan lisätään syrjäytyneiden ja yksinäisten helsinkiläisten palveluja ottaen huomioon tulevan vanhuspalveluja koskevan lainsäädännön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain velvoitteet.

Yrjö Hakanen

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »