Talousarvioaloite 2012 terveyspalveluista

2.3.2011

Talousarvioaloite 2012 terveyspalveluista

Uusi terveydenhuoltolaki astuu voimaan 1.5.2011. Laki edellyttää kiireettömien terveyspalvelujen järjestämistä määräajassa ja katkeamattomien hoitoketjujen turvaamista yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Terveyden eriarvoistuminen ehkäisemiseksi ja hoitotakuun toteuttamiseksi Helsingissä pitää turvata perusterveydenhuollon, hammashoidon ja mielenterveystyön palvelujen järjestäminen lähipalveluperiaatteella pääsääntöisesti kaupungin omana toimintana

Tämä edellyttää sitä, että terveysasema-, hammashoitola- ja mielenterveystoimipisteverkkoa ei karsita vaan vahvistetaan palvelujen alueellista kattavuutta ja saatavuutta asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Myöskään pitkäaikaissairaalan hoitopaikkoja ei enää vähennetä taloussuunnittelukaudella.

Hoitotakuun toteuttamiseksi lisätään terveystoimen raamiin 20 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2012-2014. Erikoissairaanhoidon turvaamiseksi lisätään HUS.n osalta raamiin 8 miljoonaa euroa.  

Lisäksi päätetään, että kaupunki ei kilpailuta yhtään terveysasemaa ja että ostopalvelujen lisäämisen sijasta kehitetään kaupungin omaa toimintaa, joka tulee edullisemmaksi ja mahdollistaa hoito- ja palvelukokonaisuuksien yhtenäisen ja pitkäjänteisen kehittämisen. Kaupunki ei kannata myöskään ”ohituskaistan” avaamista erikoissairaanhoidossa yksityispotilaille HUS Oy:n kautta.

Yrjö Hakanen

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »