Talousarvioaloite 2012 työllistämisestä

24.11.2016

Valtuustossa

Talousarvioaloite työllistämisestä

– 2.3.2011

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Kaupungilla on monia mahdollisuuksia edistää työllisyyttä. Kaupungin roolia työllistäjänä korostaa se, että yksityisen sektorin työllisyyden näkymät ovat monella alalla heikentyneet. Toisaalta monissa kaupungin järjestämissä palveluissa on nykyisin liian vähän työntekijöitä. Tämä vaikeuttaa palvelujen kehittämistä ja työntekijöiden jaksamista.

Työttömyys, etenkin nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys, tulevat monella tavalla kalliiksi sekä työttömille että kaupungille.

Rakentaminen, peruskorjaus sekä kaukolämpö- ja vesijohtoverkostojen kunnostaminen ovat esimerkkejä alueista, joilla kaupunki voi kehittää työtä ja tuloja tuovaa toimintaa. Lisäksi kaupunki voi tarjota sellaisia tehtäviä, joihin myös vaille ammatillista koulutusta jääneet voivat työllistyä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että vuoden 2012 talousarvion raamiin ja taloussuunnitelman 2012-2014 pohjaan lisätään 10 miljoonaa euroa käytettäväksi työttömien työllistämiseen, tukityöllistämiseen, työllistämisjaksojen pidentämiseen sekä nuorten työllistämisen aloituspaikkojen ja vaikeasti työllistyvien työpaikkojen luomiseen.
Yrjö Hakanen
Sari Näre

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »