Talousarvioaloite asumisesta

27.2.2013

Helsingin suurimpia ongelmia on asumisen kallis hinta. Erityisesti kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on suuri pula. Kaupungilla on monia mahdollisuuksia helpottaa näitä ongelmia.

Uusien tontinvuokrasopimusten määräytymisperusteet ovat nostaneet ja nostavat kohtuuttomasti asumismenoja. Ne vaikeuttavat myös monien pienten yrittäjien asemaa.

Asumisen hintaan vaikuttaa myös rakentamisen paljon muuta maata korkeampi hinta. Tähän vaikuttaa muun muassa rakennusalan keskittyminen ja kaupungin päätökset toteuttaa uusien alueiden rakentamista usein erittäin suurina kokonaisuuksina. Kaupungilla on asuntotuotantoon ja peruskorjaukseen vain tilaajaorganisaatiot, ei omaa rakennusliikettä, joka voisi tuoda vertailupohjaa ja vaihtoehtoja rakennusalan markkinoille.

Esitämme, että
1) tonttivuokrien määräytymisperusteet määritellään uudelleen ja kohtuullisemmalle tasolle ja että sitä korkeammat sopimukset korjataan vastaavasti.
2) talousarviossa päätetään ryhtyä toimiin kaupungin oman rakentamisyksikön tai rakennusliikkeen perustamiseksi.

 

Yrjö Hakanen + 7 valtuutettua eri ryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »