Talousarvioaloite eläkeläisten alennuksista

25.2.2009

Ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin ja vireyden
ylläpitämisessä on tärkeä merkitys sosiaalisella kanssakäymisellä ja
mahdollisuuksilla liikkua kodin ulkopuolella. Monilla eläke ja muut tulot ovat
kuitenkin hyvin pienet, että se rajoittaa kanssakäymistä ja liikkumista.

Kaupunki voi omilla toimillaan edistää ikäihmisten
sosiaalista kanssakäymistä, liikkumista sekä heidän toimintakykynsä ja
vireytensä säilymistä. Eräs tällainen mahdollisuus ovat alennusliput
joukkoliikenteen käytössä ja mahdollisuus päästä esimerkiksi tiettyinä aikoina
maksutta uimahalleihin ja muihin liikuntatiloihin.

Edellä esitetyn perusteella ehdotamme, että kaupungin
talousarvioon 2010 ja taloussuunnitelmaan 2010-2012 lisätään määrärahat
eläkeläisille myönnettävää alennusta varten joukkoliikenteessä ja
mahdollisuuksiin käyttää tiettyinä aikoina uimahalli- ja muita sopivia
liikuntatiloja maksutta.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »