Talousarvioaloite Helsingin Energian toiminnan ekologisoimisesta

3.3.2010


Helsingin kaupungilla on edessä haastava tehtävä nostaa uusiutuvan energian osuutta energiatuotannosta ja vähentää kasvihuonepäästöjä suuntana hiilineutraali Helsinki.

Tiedot ilmastonmuutoksesta sekä YK:n ja EU:n tasolla tehdyt esitykset päästöjen vähentämistä koskevien kansainvälisten tavoitteiden tiukentamisesta korostavat tarvetta edetä myös Helsingissä nopeammin ja pidemmälle kuin valtuuston vuonna 2008 hyväksymissä energialinjauksissa.

Helsingin Energian valmistelema kehitysohjelma antaa kaupunginvaltuustolle mahdollisuuden päättää pidemmälle menevistä linjauksista energiatuotannon rakenteen muuttamiseksi ympäristöystävällisemmäksi. Konkreettisia johtopäätöksiä tarvitaan jo seuraavassa talousarviossa ja siihen liittyvissä talous- ja investointisuunnitelmissa.

Ehdotamme, että talousarviossa 2011 ja siihen liittyvässä taloussuunnitelmassa 2011-2013 ja investointiohjelmassa 2011-2015 päätetään:
— valmistella valtuustolle esitys nykyisten Hanasaaren ja / tai Salmisaaren voimalan kaasutininvestoinneista, joilla kivihiilen käyttöä voidaan korvata kotimaisella biomassalla
— valmistella valtuustolle esitykset Helsingin Energian oman tuulivoimapuiston rakentamisesta sopivalle paikalle ulkomerelle rannikon ja saariston tärkeitä luontoarvoja kunnioittavalla tavalla
— valmistella valtuustolle selvitys mahdollisuudesta perustaa biokaasulaitos, joka voisi valmistaa kotimaisista uusiutuvista biomassoista ja biojätteistä biopolttoainetta mm. pääkaupunkiseudun bussiliikenteen käyttöön (palmuöljydieselin käytöstä luovutaan)
— valmistella suunnitelma ja aikataulu huippulämpölaitosten muuttamisesta biopolttoaineen käyttöön perustuviksi
— valmistella valtuustolle esityksiä Helsingin Energian panostuksista biopolttoaineiden hankintaketjuihin ja toimituslogiikkaan (ml. puuhiili) sekä aurinkoenergian ja maalämmön hyödyntämiseen
— luopua lisäpanostuksista ydinvoimaan
— valmistella esitys kotitalouksien välttämättömästä sähkön ja lämmön minimikulutuksesta perittävien maksujen alentamisesta ja muiden maksujen porrastamisesta tavalla, jolla voidaan samalla pyrkiä vähentämään tuhlailevaa kulutusta
— säilyttää Helsingin Energia kaupungin liikelaitoksena, HelEnin kehitysohjelman edellyttämien investointien rahoittamisesta pääosin pitkäaikaisilla edullisilla lainajärjestelyillä sekä siirtää HelEnin tämän jälkeen jäljelle jäävistä voittovaroista lisää rahoitusta kaupungin muihin peruspalveluihin.

 

(Aloitteen allekirjoitti 6 valtuutettua muista ryhmistä.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »