Talousarvioaloite henkilöstön asemasta

15.3.2017

Työntekijöiden osaaminen, riittävä määrä ja osallistuminen ovat keskeinen edellytys hyvien palvelujen kehittämiselle ja myös työhyvinvoinnille. Nyt monien palvelujen saatavuus ja laatu kärsii, kun työntekijöitä on liian vähän, mutta tehtävät lisääntyvät muun muassa asukasmäärän kasvaessa.

Samaan aikaan kun suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle, on Helsingillä usein vaikeuksia uusien työntekijöiden rekrytoinnissa työn kuormittavuuden ja matalien palkkojen takia.

Suomen suurimpana työnantajana Helsinki vaikuttaa myös laajemmin työmarkkinoihin. Kaupungilla on myös edustus Kuntatyönantajan hallinnossa. Muun muassa Kiky-sopimuksella on heikennetty kunta-alan työntekijöiden asemaa.

Esitämme, että talousarvion raamiin 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 pohjaan lisätään 10 miljoonaa euroa käytettäväksi kaupungin työntekijöiden palkkojen korottamiseen.

Lisäksi esitämme, että talousarviossa luovutaan yksipuolisesta määrällisestä tuottavuustavoitteesta, joka on johtanut lähinnä menojen karsimiseen ja työntekijöiden kuormituksen lisäämiseen. Yksipuolisten tuottavuustavoitteiden tilalle tulee kehittää yhdessä asukkaiden ja työntekijöiden kanssa palvelujen vaikuttavuutta mittaavia tavoitteita.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »