Talousarvioaloite henkilöstön palkkauksesta

12.2.2014

Helsingin kaupungin työntekijöiden palkkakehitys on jäänyt jälkeen elinkustannusten, erityisesti asumismenojen noususta. Osalla työntekijöistä palkka on niin pieni, että sillä on vaikea tulla toimeen Helsingissä.
Nykyisellä palkkatasolla Helsingin on vaikea kilpailla osaavista työntekijöistä. Samaan aikaan tarve uusien työntekijöiden saamiseen kasvaa suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä.
Palkkatason parantaminen on myös tasa-arvokysymys. Suurin osa kaupungin työntekijöistä on naisia. Suurena työnantajana Helsinki voi näyttää esimerkkiä palkkauksen parantamisessa ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä työelämässä.
Edellä esitetyn perusteella ehdotamme, että kaupungin talousarvion raamiin 2015 ja taloussuunnitelman pohjaan 2015 – 2017 lisätään 25 miljoonaa euroa käytettäväksi kaupungin työntekijöiden palkkojen korottamiseen ns. Helsinki-lisällä tai muulla yhdessä henkilöstöryhmien kanssa sovittavalla tavalla.

Yrjö Hakanen
+ 5 VAS:n ja vihreiden valtuutettua

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »