Talousarvioaloite joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamisesta

29.2.2012

Joukkoliikenteen osuuden lisääminen on kaupungin keskeisiä tavoitteita. Sillä on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnin, työelämän, ympäristön ja kaupunkikulttuurin kannalta. Tavoitteita joukkoliikenteen osuuden lisäämisestä ei ole saavutettu. Se haittaa myös päästöjen vähentämistä koskevien ilmastotavoitteiden toteuttamista.

Tarvitaan tuntuvia toimia, joilla panostetaan sekä joukkoliikenteen edullisuuteen että palvelujen laatuun. Lippujen hintojen alentaminen on tärkeä tekijä, jolla voidaan lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Lisäksi tarvitaan investointeja kalustoon, liikenneväyliin ja uusien raideliikenteen reittien rakentamiseen. Samalla on huolehdittava pyöräily- ja jalankulkuväylien kehittämisestä niin, että ne eivät kilpaile keskenään.

Esitämme että talousarvion raamiin 2013 ja taloussuunnitelman pohjaan 2013-2015
lisätään 10 miljoonaa euroa käytettäväksi HSL:n tariffitukena kaupungin sisäisen joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamiseen. Alennukset on syytä painottaa työttömiin, eläkeläisiin sekä lapsiin ja nuoriin.

Samalla esitämme, että investointiohjelmassa varataan määrärahat raitiolinjojen jatkamiseen ja Raide-Jokerin rakentamisen valmisteluun. Pyöräilyn ja jalankulun väylien rakentamiseen esitämme lisättäväksi 1 miljoona euroa.

(Aloitteen allekirjoitti 8 valtuutettua eri ryhmistä.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »