Talousarvioaloite joukkoliikenteestä

27.2.2013

Joukkoliikenteellä on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnin, työelämän, palvelujen, ympäristön ja kaupunkikulttuurin kannalta. Helsingin tavoitteet joukkoliikenteen osuuden lisäämisestä, liikenteen päästöjen vähentämisestä ja meluntorjunnasta eivät ole kuitenkaan toteutuneet.

Lippujen hintojen alentaminen on tärkeä tekijä, jolla voidaan lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Lisäksi tarvitaan investointeja kalustoon, liikenneväyliin, raideliikenteen laajentamiseen, metron yöliikenteeseen ja bussilinjojen riittävyyteen, muun muassa vaihdottomien yhteyksien kattavuuteen.

Esitämme että talousarvion raamiin 2014 ja taloussuunnitelman pohjaan 2014-2016 lisätään 10 miljoonaa euroa käytettäväksi kaupungin sisäisen joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamiseen HSL:n kanssa tehtävällä sopimuksella. Alennukset on syytä painottaa työttömiin, eläkeläisiin sekä lapsiin ja nuoriin.

Samalla esitämme, että investointiohjelmassa varataan määrärahat Raide-Jokerin rakentamisen kiirehtimiseksi ja raitioliikenteen kehittämiseen.

Yrjö Hakanen + 6 valtuutettua eri ryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »