Talousarvioaloite kaupungin työntekijöiden palkoista

25.2.2009

Talousarvioaloite kaupungin työntekijöiden palkkojen Helsinki-lisästä

Asuminen ja muut elinkustannukset ovat Helsingissä selvästi
korkeammat kuin muualla maassa. Moniin kaupungin tehtäviin on vaikea saada
työntekijöitä, koska tarjottu palkka ei riitä kattamaan välttämättömiä menoja
tai sillä on vaikea tulla toimeen. Monissa tehtävissä kaupungin tarjoama palkka
ei ole kilpailukykyinen yksityisen sektorin palkkoihin verrattuna. Lisäksi
eräissä tehtävissä myös naapurikunnat maksavat parempaa palkkaa kuin Helsinki.
Esimerkiksi Espoo on maksanut jo muutamana vuonna kunta-alan työehtosopimuksen
päälle prosentin verran.

Helsingin kaupungin palkkojen jälkeenjääneisyyden
korjaamisen tarvetta korostaa se, että kaupunki joutuu hakemaan lähivuosina
aiempaa enemmän uusia työntekijöitä kun ns. suuret ikäluokat siirtyvät
eläkkeelle. Jos palkkojen jälkeenjääneisyyttä ei korjata, jäävät myös kaupungin
rekrytointikampanjat suurelta osin tyhjän päälle. Palkkojen tason yleistä
korottamista ei voi korvata myöskään palkitsemisjärjestelyillä, jotka koskevat
parhaimmillaankin vain osaa työntekijöistä ja jotka on toteutettava kunkin
viraston ja laitoksen budjetin puitteissa.

Esitämme, että talousarvion raamiin 2010 ja
taloussuunnitelman pohjaan 2010-2012 lisätään 30 miljoonaa euroa käytettäväksi
kaupungin työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen
henkilöstöryhmien kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla ns. Helsinki-lisällä.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »