Talousarvioaloite lähikirjastojen palvelujen turvaamiseksi

13.3.2013

Lähikirjastot ovat peruspalveluja kävelyetäisyydeltä kodista. Lähikirjastoissa kulttuuri, tietoja ja oppimisen monet mahdollisuudet ovat lähellä. Siellä opitaan kirjaston käyttäjäksi, kohdataan kirjallisuus ja muuta kulttuuria, sanomalehdet, sähköiset mediat ja naapurilähiön ihmiset.

Talouden taantuessa on karsittu työpaikkoja ja monia sosiaalisia turvaverkkoja. Lähikirjastojen palvelut ovat myös tärkeitä syrjäytymistä ehkäiseviä palveluja.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on linjannut kokouksessaan 12.2.2013 Helsingin Kiinteistöviraston tilakeskuskusen pyynnöstä merkittävimmät tulevaisuuden kirjastohankkeet 2014–2018. Lautakunnan päätös sisältää hankkeet Keskustakirjastosta aina pienempiin Kallion kirjaston katon korjauksiin. Samalla lautakunta katsoi, ettei kirjastoja voida asettaa kilpailemaan keskenään ja että aiempien suunnitelmien pohjalta laadittu lista on sellaisenaan välttämätön ja syytä toteuttaa uudishankkeet mukaan lukien.

Me allekirjoittaneet esitämme, että vuoden 2014 talousarvion raamiin ja taloussuunnitelman 2014-2016 pohjaan lisätään 1 miljoona euroa käytettäväksi kaupunginkirjaston lähipalvelujen turvaamiseen, aineistohankintoihin, henkilöstöresursseihin ja aukioloaikojen pidentämiseen. Samalla esitämme, että kulttuuri- ja kirjastolautakunnan 12.3.2013 tekemä esitys kirjastojen rakennus- ja peruskorjaushankkeista sisällytetään investointiohjelmaan.

 

(Yrjö Hakanen + 90 valtuutettua eri ryhmistä.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »