Talousarvioaloite Lähiörahaston varojen käyttöönotosta

24.11.2016

Valtuustossa

Talousarvioaloite Lähirahaston varojen käyttöönotosta

– 3.3.2010

Kaupunginvaltuuston strategiaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi kehittää palveluverkkoa asukkaiden tarpeita vastaavasti sekä kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja.  Ohjelmassa todetaan tämän edellyttävän muun muassa kaupunginosien välisten erojen kaventamista ja toimia, joilla parannetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tasa-arvoista ja tarpeen mukaista saatavuutta ja käyttöä.

Talouden taantuma ja työttömyys ovat vähentäneet kaupungin verotuloja. Samaan aikaan palvelujen tarve ja menot kasvavat.

Esitämme, että nykyinen Lähiörahasto puretaan vuosina 2011-2013 lähiöiden palvelujen turvaamiseksi, eriarvoisuuden vähentämiseksi sekä helsinkiläisten lakisääteisten peruspalvelujen turvaamiseksi kaupungin itse tuottamina lähipalveluina.

(Aloitteen allekirjoitti 5 valtuutettua eri ryhmistä.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »